خواص قارچویکی قارچ

آمینو اسید ها و قارچ

حضور برخی از آمینو اسید ها در برنامه غذایی روزانه ضروری است.

وجود آمینو اسید های ضروری برای بدن نیز جزو عوامل ایجادکننده جذابیت برای استفاده هر چه بیشتر از این ماده غذایی است.بااین‌حال، باید به ترکیب این آمینواسیدها توجه لازم را مبذول داشت. ترکیب آمینواسیدها و پروتئین قارچ در سنوات گذشته وسیله محققین مختلف بررسی و اعلام‌شده است.

قارچ حاوی انواع اسیدهای آمینه ازجمله اسیدهای آمینه غیرضروری است که اسیدهای آمینه ضروری شامل: والین، لیسین، ایزولوسین، متیونین، تریپتوفان، هیستیدین و آرژنین، اسیدهای آمینه غیرضروری شامل: سیستین، گلیسین، آلانین، پروپلین، سرین، اسید آسپارتیک، گلوتامین و اسیدو بتروسین.

اولین آمینواسید محدودکننده در قارچ خوراکی “سستین و متیونین” است. همچنین آمینواسیدهای والین و فنیل آلانین و تیروزین بیش از همه در قارچ وجود دارند و آمینواسیدهای لیزین و تریپتوفان در قارچ دکمه‌ای سفید دارای مقدار قابل‌توجهی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا