لکه های روی قارچ باکتری یا کپک؟!

معمولاً تکه‌های قهوه‌ای کم‌رنگ که سطح آنها اندکی براق است منشأ باکتریایی دارند و کمی چرب هستند. تکه‌هایی که توسط کپک‌های سبز ایجاد می‌شوند الگویی متفاوت دارند، کوچک‌ترند و اغلب در قسمت کلاهک تیره‌تر و عمیق‌تر هستند.

از قارچ خوراکی چه می‌دانیم؟

به‌طورکلی موجودات زنده به دو دسته تک‌سلولی و پرسلولی تقسیم‌بندی می‌شوند، که می‌توان به سلسله‌های آغازیان، گیاهان، جانوران و قارچ‌ها اشاره کرد.