آکادمی آموزش پرورش قارچدانش افزایی در حوزه قارچ

بهینه سازی ترکیب‌های بستر کشت غوطه‌ور قارچ دارویی

همراه ما باشید با مقاله “بهینه سازی ترکیب‌های بستر کشت غوطه‌ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پلی ساکارید برون سلولی”

اهداف مقاله

این تحقیق به منظور معرفی محیط کشت غوطه‌ور مطلوب، جهت تولید بهینه بیومس میسلیومی و پلی ساکارید برون سلولی قارچ دارویی Ganoderma lucidum انجام گردید.

اثر منابع مختلف کربن (قند گلوکز، قند لاکتوز و قند مالتوز)، غلظت منابع کربن (۴۰، ۵۰ و ۶۰ گرم بر لیتر) و pH (3.5، 4.5 و 5.5) بر تولید میسلیوم و پلی ساکارید برون سلولی مورد بررسی قرار گرفت.

آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به اجرا در آمد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بیشترین تولید بیومس میسلیومی برابر با 8.588 گرم وزن خشک میسلیوم بر لیتر (8.588 g DW/l)، توسط قند مالتوز و کمترین بیومس میسلیومی توسط قند گلوکز برابر با 4.953g DW/l به‌دست آمد.

نتایج تحقیق

همچنین در بین منابع کربن، قند مالتوز با تولید 1.551g/l بیشترین تولید پلی ساکارید را داشته است و کمترین تولید پلی ساکارید توسط قند لاکتوز با 1.41g/l به‌دست آمد.

بین غلظت‌های مختلف کربن بکار برده شده و همچنین pH محیط کشت از لحاظ تولید بیومس میسلیوم و پلی ساکارید اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

در پایان، با مقایسه ترکیب‌های مختلف بستر کشت غوطه‌ور قارچ گانودرما مشخص شد که بهترین ترکیب برای تولید بیومس میسلیومی، قند مالتوز با غلظت ۵۰ گرم در لیتر و pH=4.5 و بهترین ترکیب برای تولید پلی ساکارید برون سلولی، قند مالتوز با غلظت ۴۰ گرم در لیتر وpH=3.5  است.

تهیه و تنظیم : دکترحسین ریاحی

دانلود فایل اصلی مقاله

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت قارچ خوراکی قیمت قارچ خوراکی
دکمه بازگشت به بالا