آکادمی قارچبیماری های قارچکلینیک

بیماری حباب خشک در پرورش قارچ

قسمت دوم "زیست شناسی"

بیماری حباب خشک در پرورش قارچ، برای ظهور لکه های ورتیسیلیومی بر روی کلاهک به 7 روز زمان نیاز است این بدین معنی است که زمان آلودگی قارچ توسط اسپور در 7 روز پیش از زمان ظهور لکه ها بوده است.

برای ظهور علائم حقیقی ورتیسیلیوم (حباب و بدشکلی کلاهک قارچ) به 10 – 14 روز زمان نیاز است.

بنابراین اگر پین قارچ پس از تشکیل، آلوده شود ما تنها لکه ها را بر روی کلاهک خواهیم دید و اگر آلودگی زودتر و پس از خاکدهی (الودگی میسیلیوم قارچ خوراکی توسط میسیلیوم ورتیسیلیوم) حادث شود، علائم حقیقی ورتیسیلیوم (حباب و بدشکلی) ظاهر خواهد شد.

اسپور ورتیسیلیوم پس از جوانه زنی، بیماری حباب خشک تولیدی خود را به داخل میسیلیوم قارچ خوراکی فرستاده و پس از آن شروع به زندگی انگلی بر روی آن و در نهایت سبب بد شکلی کلاهک قارچ خوراکی خواهد شد. نکته‌ی قابل توجه این است که میسیلیوم قارچ خوراکی به تنهایی علائمی از آلودگی ورتیسیلیمی ندارد.

آلودگی های ورتیسیلومی به وسیله میسیلیوم و اسپورهای انتقال یافته آن از بخش های آلوده به بخش های پاک مزرعه حادث می شود.

اسپورهای ورتیسیلیم خیلی چسبناک بوده و می تواند به وسیله هرچیزی که به آن بچسبد (پرسنل و لباس آنان، مگس های قارچ، کنه ها، موش ها، ابزار و ادوات کار، سبدها و …) انتقال یابد.

ابزار و ادوات کار موجود در مزرعه نیز ناقل آلودگی می باشند. مثال خوب برای آن ادوات آبیاری و سم پاشی، سبدها و سایر ادوات برداشت و جابجایی آن ها ازمحیط های آلوده به محیط های پاک می باشد.

ورتیسیلیم با جریان هوا نیز قابل انتقال می باشد، اسپورها به ذرات گرد و غبار چسبیده و از طریق سیستم های هوادهی سالن های پرورش، به سالن ها وارد می شود. این غبارهای آلوده بر روی ابزار و ادوات کار و خاک پوششی در مسیر انتقال به سالن نیز رسوب می کند.

آلودگی اولیه ممکن است از راه های متفاوتی اتفاق بیافتد ولی زمانی که آلودگی وارد سالن شد، آلودگی به سرعت انتشار میابد. این موضوع به دلیل ظرفیت بالای تولید اسپور اندام تولید کننده اسپور در ورتیسیلیم می باشد که قادر است در ساعت حدود 30 میلیون اسپور تولید کند.

تست بر روی پلیت های آزمایشگاهی نشان داده است که پس از لمس یک حباب درحال تولید اسپور با انگشت، انگشت آلوده دست قادراست 8 پلیت را به صورت متوالی آلوده سازد.

جمعیت بالای مگس قارچ نیز نقش چشم گیری در انتشار آلودگی ورتیسیلیمی در یک مزرعه دارد.

ضربات آب آبیاری برروی حباب ها نیز قادر به انتشار آلودگی می باشد.

قارچ چین ها و ادوات آنها (سبد، چاقو، لباس و …) قادر به انتشار آلودگی در سالن و حتی انتقال از سالن به سالنی دیگر می باشد.

جمعیت بالای اسپور ورتیسیلیم که در یک مزرعه بر روی کف و یا سایر محل های آن رسوب می کند، امکان انتقال آلودگی توسط ناقلین مختلف را بالا می برد.

قارچ های مرده بر روی بستر مخازن بالقوه ای برای تجمع عوامل آلودگی محسوب می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × یک =

دکمه بازگشت به بالا