مشاوره پرورش قارچ

مشاوره در خصوص پرورش قارچ

خدمات ارائه شده در بخش مشاوره هاگ:

  • مشاوره فنی و مالی برای راه اندازی سالن پرورش قارچ خوراکی

  • آموزش جامع پرورش قارچ خوراکی و شرایط مطلوب کشت و مراحل کشت قارچ

  • طراحی و مشاوره هزینه برای تاسیس سالن پرورش قارچ به صورت سنتی، نیمه صنعتی و مکانیزه و توجیه اقتصادی تولید

  • مشاوره جهت تهیه و کیفیت مواد اولیه و تجهیزات سالن پرورش قارچ

  • مشاوره جهت بررسی میزان و راندمان قارچ تولیدی در دوره های کشت و فصول مختلف

  • مشاوره جهت بالا بردن راندمان تولید و افزایش محصول و بالا بردن کیفیت قارچ تولیدی

  • مشاوره جهت بازاریابی و پخش محصول تولیدی و افزایش سود دهی و کاهش هزینه ها

  • مشاوره جهت مبارزه با آفات و بیماری ها در سالن های پرورش و استفاده از سموم و آفت کش ها

  • مشاوره برای تنظیم دقیق دما و شرایط محیطی سالن پرورش و استفاده از تجهیزات مناسب

  • برطرف کردن هرگونه مشکل، ابهام یا سوال در حوزه پرورش قارچ خوراکی

 

برای بهره مندی از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان حوزه تولید و پرورش قارچ به صفحه مشاوره در سایت فروشگاهی هاگ مراجعه نمایید.

مشاوره تخصصی پرورش قارچ