نمودار و میانگین قیمت قارچ

نمودار و میانگین قیمت قارچ سال 99

رشد فزاینده قیمت قارچ در سال 99

نمودار و میانگین قیمت قارچ سال 99، قیمت انواع قارچ خوراکی را در تابلوی انجمن صنفی تولید‌کنندگان قارچ خوراکی و بازار بورس تهران نمایش می‌دهد.

از دیرباز قارچ به عنوان یکی از منابع مهم غذایی شناخته می ‌شد که می ‌تواند پروتئین مورد نیاز بدن انسان را تامین نماید. پس کاملا بدیهی است که با افزایش قیمت گوشت و مرغ استقبال از قارچ در جامعه افزایش یابد. افزایش تقاضا در بازار در صورتی که با افزایش عرضه جبران نشود منجر به رشد قیمت خواهد شد.

در این مواقع حتی با رشد قیمت قارچ، همچنان بسیاری از آن به عنوان جایگزین گوشت و مرغ استفاده می‌کنند چرا که از منظر اقتصادی همچنان مصرف قارچ به صرفه‌تر است.

در سوی دیگر بازار، تولید‌کنندگان قرار دارند که می‌توانند با آگاهی از قیمت‌ها چشم انداز بهتری از بازار به دست آورند و تصمیم گیری اصولی و مطمئن‌تری داشته باشند.

بنابراین در مقاله نمودار و میانگین قیمت قارچ سال 99 تلاش کردیم آنچه از داده‌های قیمتی که به آن نیازمند هستید را در اختیارتان قرار دهیم.برای راحتی دسترسی به نمودارها، هر فصل با رنگ متفاوت طراحی شده است.

 

جدول میانگین سالانه‌ی قیمت قارچ در سال ۱۳۹۹
جدول میانگین سالانه‌ی قیمت قارچ در سال ۱۳۹۹ – تابلو انجمن صنفی
نمودار میانگین سالانه‌ی قیمت قارچ در سال ۱۳۹۹
نمودار میانگین سالانه‌ی قیمت قارچ در سال ۱۳۹۹ تابلو انجمن صنفی

میانگین قیمت قارچ انجمن صنفی در سال 99 برای انواع قارچ بدین شرح می باشد:

قارچ در سبد لوکس 21195 تومان، قارچ فله در سبد درجه یک 20106 تومان، قارچ فله در کیسه 18993 تومان، قارچ فله درجه دو 13885 تومان، قارچ فله درجه سه 12062 تومان

نمودار میانگین قیمت قارچ نیز حاکی از افزایش قیمت انواع قارچ در تمامی ماه‌های سال بود. این افزایش قیمت در شش ماه دوم سال کاملا محسوس می‌باشد.

 • نمودار و میانگین قیمت قارچ بورس تهران سال 99

نمودار میانگین سالانه‌ی قیمت قارچ در سال ۱۳۹۹ - بازار
نمودار میانگین سالانه‌ی قیمت قارچ در سال ۱۳۹۹ – بازار
جدول میانگین سالانه‌ی قیمت قارچ در سال ۱۳۹۹ - بازار
جدول میانگین سالانه‌ی قیمت قارچ در سال ۱۳۹۹ – بازار

قیمت انواع قارچ در بازار بورس تهران شامل قارچ فله درجه یک 20849 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 20221 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 19105 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف 17853 تومان، قارچ فله درجه دو 13912 تومان و قارچ فله درجه سه 11963 تومان بود.

همانند نمودار متوسط قیمت انجمن صنفی، نمودار میانگین قیمت بازار بورس تهران نیز حاکی از افزایش قیمت انواع قارچ در بازار می باشد.


 • نمودار و متوسط قیمت قارچ انجمن صنفی پاییز و زمستان 99

جدول میانگین قیمت قارچ در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ - تابلو انجمن

 

نمودار میانگین قیمت قارچ در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ - تابلو انجمن
نمودار میانگین قیمت قارچ در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ – تابلو انجمن

متوسط قیمت اعلام شده از سوی انجمن صنفی برای پاییز و زمستان 99 اینگونه بود:

قیمت قارچ در سبد لوکس 25052 تومان، قیمت قارچ فله در سبد درجه یک 23919 تومان، قیمت قارچ فله در کیسه 22747 تومان، قیمت قارچ فله درجه دو 16644 تومان و قارچ فله درجه سه 14644 تومان

نمودار متوسط قیمت انواع قارچ نیز تا بهمن‌ماه روند تقریبا صعودی داشت اما در بازه‌ی بهمن تا پایان اسفند به صورت نزولی به مسیر خود ادامه داد.

 • نمودار و متوسط قیمت قارچ بورس تهران پاییز و زمستان 99

نمودار میانگین قیمت قارچ در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ - بازار
نمودار میانگین قیمت قارچ در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ – بازار
جدول میانگین قیمت قارچ در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ - بازار
جدول میانگین قیمت قارچ در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ – بازار

متوسط قیمت انواع قارچ در بازار بورس تهران برای قارچ فله درجه یک 25152 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 24027 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 22816 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف 21400 تومان، قارچ فله درجه دو 16677 تومان و قارچ فله درجه سه 14650 تومان بود.

نمودار متوسط قیمت انواع قارچ در بازار بورس تهران بسیار شبیه نمودار انجمن صنفی است و با شیب صعودی قیمت‌ها تا بهمن‌ماه روربرو هستیم، اما از بهمن تا اسفند قیمت انواع قارچ کاهش می یابد.


 • نمودار و میانه قیمت قارچ انجمن صنفی اسفند 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در اسفند ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در اسفند ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در اسفند ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در اسفند ۱۳۹۹

متوسط قیمت اعلامی از سوی انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی از این قرار است:

قیمت قارچ در سبد لوکس 24283 تومان، قیمت قارچ فله سبد درجه یک 22683 تومان، قارچ فله در کیسه 21350 تومان، قارچ فله درجه دو 16066 تومان و قارچ فله درجه سه 14033 تومان

نمودار متوسط قیمت قارچ نیز در اسفندماه تلورانس زیادی را تجربه کرد و در پایان اسفند قیمت‌ها کاملا نزولی شد.

 •  نمودار و میانه قیمت قارچ در بورس تهران اسفند 99

نمودار قیمت بازار در اسفندماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در اسفندماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در اسفندماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در اسفندماه ۱۳۹۹

میانه قیمت انواع قارچ در بازار بورس تهران شامل قارچ فله درجه یک 24300تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 22650 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 21283 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف کیسه و سبد 19750 تومان، قارچ فله درجه دو 16133 تومان و قارچ فله درجه سه 14033 تومان بود.

نمودار میانه قیمت در بازار بورس تهران نیز نشان دهنده تلورانس قیمت تا اواخر اسفند است، در نهایت در روزهای پایانی اسفند‌ماه شاهد کاهش قیمت هستیم.


 • نمودار و تغییرات قیمت قارچ انجمن صنفی بهمن 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در بهمن ۱۳۹۹

تغییرات قیمت انواع قارچ در بهمن‌ماه 99 شامل قارچ در سبد لوکس 26700 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 25516 تومان، قارچ فله در کیسه 23833 تومان، قارچ فله درجه دو 17340 تومان و قارچ فله درجه سه 15700 تومان بود.

نمودار تغییرات قیمت نیز روند تقربا ثابتی را نشان می‌دهد تنها در روزهای 29-27 بهمن‌ماه شاهد کاهش شدید قیمت برای قارچ فله در کیسه و قارچ فله درجه دو بودیم، که مجددا به قیمت قبل خود بازگشت.

 • نمودار و تغییرات قیمت قارچ بورس تهران بهمن 99

نمودار قیمت بازار در بهمن‌ماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در بهمن‌ماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در بهمن‌ماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در بهمن‌ماه ۱۳۹۹

تغییرات قیمت انواع قارچ در بهمن‌ماه به این شرح است:

قیمت قارچ درجه یک 26533 تومان، قیمت قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 25433 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 24166 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه و سبد 22666 تومان، قارچ فله درجه دو 17533 تومان و قارچ فله درجه سه 15533 تومان

نمودار تغییرات قیمت قارچ نیز تقریبا در بهمن‌ماه برای انواع قارچ ثابت بود.


 • نمودار و متوسط قیمت قارچ انجمن صنفی دی 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در دی ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در دی ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در دی ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در دی ۱۳۹۹

متوسط قیمت قارچ در سبد لوکس 26183 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 25183 تومان، قارچ فله در کیسه 23983 تومان، قارچ فله درجه دو 17233 تومان و قارچ فله درجه سه 15233 تومان از سوی انجمن صنفی اعلام شد.

نمودار قیمت قارچ نیز شاهد روند تقریبا ثابتی از قیمت است و تغییرات فراوانی در نمودار دیده نمی‌شود.

 • نمودار و متوسط قیمت قارچ در بورس تهران دی 99

نمودار قیمت بازار در دی‌ماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در دی‌ماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در دی‌ماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در دی‌ماه ۱۳۹۹

در دی ماه 99 متوسط قیمت قارچ در بازار بورس تهران برای قارچ فله درجه یک 26350 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 25350 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 24050 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف کیسه و سبد 22466 تومان، قارچ فله درجه دو 17366 تومان و قارچ فله درجه سه 15366 تومان بود.

نمودار تغییر قیمت‌ها در دی‌ماه چندان محسوس نیست، تنها در روزهای پایانی دی با افزایش قیمت قارچ روبرو هستیم.


 • نمودار و میانه قیمت قارچ انجمن صنفی آذر 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در آذر ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در آذر ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در آذر ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در آذر ۱۳۹۹

میانه قیمت اعلامی از سوی انجمن صنفی برای انواع قارچ در سبد لوکس 25316 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 24300 تومان، قارچ فله در کیسه 22983 تومان، قارچ فله درجه دو 16633 تومان و قارچ فله درجه سه 14633 تومان بود.

نمودار میانه قیمت نیز در آذر‌ماه روند ثابتی را طی نمود. تنها در روزهای پایانی آذر شاهد کاهش قیمت برای قارچ درجه سه، فله درجه یک، قارچ در سبد لوکس بودیم.

 • نمودار و میانه قیمت قارچ در بورس تهران آذر 99

نمودار قیمت بازار در آذرماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در آذرماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در آذرماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در آذرماه ۱۳۹۹

در بازار بورس قارچ فله درجه یک 25433 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 24433 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 23100 تومان، قارچ فله درجه دو 16566 تومان و قارچ فله درجه سه 14600 معامله شد.

نمودار قیمت بازار بورس تهران در آذر‌ماه نیز تقریبا ثابت است.


 • نمودار و متوسط قیمت قارچ انجمن صنفی آبان 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در آبان ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در آبان ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در آبان ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در آبان ۱۳۹۹

قیمت قارچ برای قارچ در سبد لوکس 23933 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 22933 تومان، قارچ فله در کیسه 21933 تومان، قارچ فله درجه دو 15900 تومان و قارچ فله درج سه 13900 تومان اعلام شد.

نمودار متوسط قیمت نیز تغییرات محسوسی نداشت.

 • نمودار و متوسط قیمت قارچ در بورس تهران آبان 99

نمودار قیمت بازار در آبان‌ماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در آبان‌ماه ۱۳۹۹

 

جدول قیمت بازار در آبان‌ماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در آبان‌ماه ۱۳۹۹

متوسط قیمت قارچ درجه یک 24200 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 23300 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 22200 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف کیسه و سبد 20833 تومان، قارچ فله درجه دو 16100 تومان و قارچ فله درجه سه 14000 تومان اعلام شد.

نمودار قیمت در آبان‌ماه نیز تلورانس زیادی نداشت.


 • نمودار و میانه قیمت قارچ انجمن صنفی مهر 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در مهر ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در مهر ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در مهر ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در مهر ۱۳۹۹

میانه قیمت قارچ در سبد لوکس 23900 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 22900 تومان، قارچ فله در کیسه 21933 تومان، قارچ فله درجه دو 16366 تومان و قارچ فله درجه سه 14366 تومان اعلام شد.

همان‌طور که از نمودار مشخص است قیمت قارچ در مهرماه تغییرات کمی داشته است و به جز 17-15 مهرماه که کاهش قیمت را تجربه کرد در سایر روزها تقریبا ثابت بود.

 • نمودار و میانه قیمت قارچ در بورس تهران مهر 99

نمودار قیمت بازار در مهر‌ماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در مهر‌ماه ۱۳۹۹
نمودار و میانگین قیمت قارچ سال 99
جدول قیمت بازار در مهر‌ماه ۱۳۹۹

قیمت معامله شده در بازار بورس تهران برای قارچ فله درجه یک 24100 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 23100 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف کیسه و سبد 20966 تومان، قارچ فله درجه دو 16366 تومان و قارچ فله درجه سه 14366 تومان بود.

نمودار میانه قیمت قارچ تغییرات بسیاری را در بازار بورس تهران برای انواع قارچ نشان می‌دهد.


 • نمودار و میانگین قیمت قارچ انجمن صنفی بهار و تابستان 99

 

جدول میانگین قیمت قارچ در بهار و تابستان ۱۳۹۹ - تابلو انجمن

 • نمودار میانگین قیمت قارچ انجمن صنفی بهار و تابستان 99

نمودار قیمت قارچ در بهار و تابستان 99

میانگین قیمت قارچ در بهار و تابستان 99 به این شرح می باشد:

قارچ در سبد لوکس 17338 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 162930 تومان، قارچ فله در کیسه 15239 تومان، قارچ فله درجه دو 11125 تومان و قارچ فله درجه سه 9480 تومان

نمودار قیمت نیز نشان‌دهنده افزایش قیمت انواع قارچ به خصوص در ماه‌های پایانی تابستان است.

 • نمودار و میانگین قیمت قارچ در بورس تهران بهار و تابستان 99

نمودار میانگین قیمت قارچ در بهار و تابستان ۱۳۹۹ - بازار
نمودار میانگین قیمت قارچ در بهار و تابستان ۱۳۹۹ – بازار
جدول میانگین قیمت قارچ در بهار و تابستان ۱۳۹۹ - بازار
جدول میانگین قیمت قارچ در بهار و تابستان ۱۳۹۹ – بازار

میانگین قیمت قارچ معامله شده در بهار و تابستان 99 برای قارچ درجه یک 16545 تومان، قارچ فله درجه یک ممتاز 16415 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 15393 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف 14307 تومان، قارچ فله درجه دو 11146 تومان و قارچ فله درجه سه 9276 تومان بود.

همانند نمودار میانگین انواع قیمت قارچ انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی، نمودار بازار بورس تهران نیز روند افزایشی قیمت انواع قارچ را نشان می‌دهد.


 •  نمودار و تغییرات قیمت قارچ انجمن صنفی شهریور 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در شهریور ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در شهریور ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در شهریور ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در شهریور ۱۳۹۹

قیمت قارچ اعلامی از سوی انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ شامل این موارد است.

قارچ در سبد لوکس 21048 تومان، قارچ فله درجه یک 20048 تومان، قارچ فله در کیسه 19080 تومان، قارچ فله درجه دو 14870 تومان وقارچ فله درجه سه 12903 تومان

نمودار میانگین قیمت قارچ در شهریور‌ماه تغییرات بسیاری را به خصوص در روزهای 29-15 نشان می‌دهد و از آن پس روند بازار نزولی می‌شود.

 • نمودار و تغییرات قیمت قارچ در بورس تهران شهریور 99

نمودار قیمت بازار در شهریورماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در شهریورماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در شهریورماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در شهریورماه ۱۳۹۹

قیمت انواع قارچ در بازار بورس تهران در شهریور 99 برای قارچ درجه یک 20896 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 30655 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 19655 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف کیسه و سبد 18655 تومان، قارچ فله درجه دو 14983 تومان و قارچ فله درجه سه 13000 تومان بود.

در شهریورماه نمودار قیمت انواع قارچ در بازار بورس تهران کاملا صعودی بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش نمودار و میانگین قیمت قارچ سال ۱۴۰۰ مراجعه نمایید.

 • نمودار و میانه قیمت قارچ انجمن صنفی مرداد 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در مرداد ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در مرداد ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در مرداد ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در مرداد ۱۳۹۹

میانه قیمت قارچ در سبد لوکس 18580 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 17822تومان، قارچ فله در کیسه 16758 تومان، قارچ فله درجه دو 12800 تومان و قارچ فله درجه سه 11054 تومان بود.

همان طور که از نمودار مشخص است شاهد تغییرات محسوس قیمت در مردادماه هستیم. تنها در روزهای پایانی مرداد قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

قارچ خورکی امروز با قیمت 19 هزار و 500 تومان به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری هاگ امروز پنج‌شنبه 1399/05/16 قارچ(فله درجه یک )با قیمت 19 هزار و 500 تومان در مراکز عرضه این محصول بصورت عمده به‌فروش رسید .
لازم به ذکر است این افزایش قیمت قارچ تا به امروز بی‌سابقه بوده و رکورد افزایش قیمت قارچ را نسبت به ادوار گذشته شکسته است.

کارشناسان امر معتقدند کمبود عرضه نسبت به تقاضا به دلیل گرمای تابستان ، نداشتن تاسیسات و تجهیزات مناسب در واحدهای پرورش و صادرات قارچ به کشورهای خارجی از دلایل این افزایش قیمت محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه قارچ فله در یک ماهه اخیر با قیمت بالای 19 هزار تومان در مراکز فروش این محصول بصورت عمده به دست توزیع کنندگان محترم عرضه می‌شود قیمت قارچ در غرفه‌های سازمان میادین استان تهران 15 هزار تومان به ازای هر کیلو به دست مصرف کننده می‌رسد که این اختلاف قیمت مشکلات زیادی را برای توزیع‌کنندگان رقم زده و باعث زیان‌دهی غرفه داران محترم شده است.

امیدواریم در روزهای آینده با رایزنی کارشناسان طرح تنظیم بازار (انجمن )و مسؤلین تره بار استان تهران این مشکل مرتفع و از پیش روی تولیدکنندگان قارچ خوراکی برداشته شود.

 • نمودار و میانه قیمت قارچ در بورس تهران مرداد 99

نمودار قیمت بازار در مردادماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در مردادماه ۱۳۹۹
نمودار و میانگین قیمت قارچ سال 99
جدول قیمت بازار در مردادماه ۱۳۹۹

در بازار بورس تهران در مرداد‌ماه 99 قارچ فله درجه یک 182580 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 18209 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 17209 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف کیسه 16112 تومان، قارچ فله درجه دو 12612 تومان، قارچ فله درجه سه 10661 تومان معامله شد.

نمودار نیز صعود قیمت انواع قارچ در روزهای پایانی مرداد را نشان می‌دهد.


 • نمودار و متوسط قیمت قارچ انجمن صنفی تیر 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در تیر ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در تیر ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در تیر ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در تیر ۱۳۹۹

میانه قیمت قارچ برای قارچ در سبد لوکس 17274 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 16306 تومان، قارچ فله در کیسه 14951 تومان، قارچ فله درجه دو 10245 تومان، قارچ فله درجه سه 8948 تومان بود.

نمودار نیز در تیرماه روند تقریبا ثابت قیمتی را پشت سر گذاشت، تنها در بازه 23-19 مرداد نزولی شد و مجدد به قیمت قبلی خود بازگشت.

 • نمودار و متوسط قیمت قارچ در بورس تهران تیر 99

نمودار قیمت بازار در تیرماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در تیرماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در تیرماه ۱۳۹۹
جدول قیمت بازار در تیرماه ۱۳۹۹

در تیرماه میانه قیمت قارچ در بازار بورس تهران برای قارچ فله درجه یک 16145 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 16145 تومان بود.

قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 15016 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف کیسه و سبد 13645 تومان، قارچ فله درجه دو 10080 تومان و قارچ فله درجه سه 6867 تومان معامله شد.

نمودار میانه قیمت نیز با تغییرات زیادی همراه بود. میانه قیمت برای قارچ فله درجه یک سبد ممتاز و قارچ فله درجه دو در پایان تیرماه صعودی شد.


 • نمودار و تغییرات قیمت قارچ انجمن صنفی خرداد 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در خرداد ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در خرداد ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در خرداد ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در خرداد ۱۳۹۹

متوسط قیمت‌های اعلامی از سوی انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ برای خرداد‌ماه به این شرح است.

قارچ در سبد لوکس 16032 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 15032 تومان، قارچ فله در کیسه 14096 تومان، قارچ فله درجه دو 10251تومان و قارچ فله درجه سه 8651 تومان

نمودار میانه قیمت نیز تغییرات زیادی را در خرداد‌ماه تجربه کرده است.

 • نمودار و تغییرات قیمت قارچ در بورس تهران خرداد 99

نمودار قیمت بازار در خردادماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در خردادماه ۱۳۹۹
نمودار و میانگین قیمت قارچ سال 99
جدول قیمت بازار در خردادماه ۱۳۹۹

قیمت قارچ در اولین روز از خرداد سال جاری، 2 هزار تومان افزایش‌ یافته است و این اولین باری است که قیمت قارچ در غرفه‌ های میادین تره‌ بار استان تهران با افزایش حدود 15 درصدی به ارزش 15 هزار تومان رسیده است.

از دلایل این افزایش قیمت می‌توان به مواردی مثل تدبیر هیئت‌ امنا انجمن صنفی پرورش قارچ مبنی بر کاهش تولید بستر پرورش قارچ (کمپوست)، تعطیلی برخی از مراکز تولید یا کاهش تولید به علت شیوع ویروس کرونا و رکود بازار در آخرین ماه سال 98 و ضرر جبران‌ ناپذیر آن اشاره کرد.

همچنین باید اشاره کرد که قیمت‌ های این سازمان با مراکز فروش و توزیع قارچ فاصله زیادی دارد زیرا در این مراکز قارچ با قیمت بالاتری عرضه می‌شود و توزیع‌ کنندگان به علت اختلاف قیمت قادر به تأمین نیاز این غرفه‌ها نیستند که امید است در آینده‌ ای نزدیک این مشکل به دست کارشناسان طرح تنظیم بازار و توزیع‌کنندگان با همکاری مسئولین تره‌ بار استان تهران رفع گردد و در جهت بهبود آن عمل شود.

تغییرات قیمت قارچ معامله شده در بازار بورس تهران از این قرار است .

قارچ فله درجه یک 14967 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 14854 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز  13854 تومان بود.

میانگین قیمت قارچ فله درجه دو 9661 تومان، قارچ فله درجه سه 8080 تومان در بازار بورس تهران معامله شد.

نمودار تغییرات قیمت در بازار بورس تهران روند نزولی داشت و با کاهش قیمت در بازار مواجه بودیم.


 • نمودار و میانگین قیمت قارچ انجمن صنفی اردیبهشت 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در اردیبهشت ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در اردیبهشت ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در اردیبهشت ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در اردیبهشت ۱۳۹۹

قیمت قارچ در سبد لوکس 15935 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 15448 تومان، قارچ فله در کیسه 13548 تومان از سوی انجمن صنفی اعلام شد.

قیمت قارچ فله درجه دو 9658 تومان و قارچ فله درجه سه 8300 تومان برای اردیبهشت‌ماه تعیین شد.

نمودار نیز در پایان اردیبهشت به صورت صعودی به مسیر خود ادامه داد.

قیمت قارچ در دومین ماه از فصل بهار افزایش داشته که این رشد نرخ روز قارچ در طول ادوار گذشته بی سابقه بوده است.

به‌گزارش خبرگزاری هاگ قیمت قارچ  در دومین ماه از سال جدید با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شد به‌طوری که قارچ فله‌ای سبدی، با نرخ ۱۸ هزار تومان وارد بازار شده این در حالی است که دیروز قیمت قارچ ۱۷ هزار تومان بوده که در طول تاریخ نرخ قارچ؛ این افزایش قیمت بی‌سابقه بوده است.

 گفتنی است که از علت این افزایش قیمت کمبود عرضه نسبت به تقاضاست که در ایام ماه مبارک رمضان و همچنین وجود ویروس کرونا میزان مصرف قارچ افزایش‌یافته است اما همین عوامل مانعی برای تولید بیشتر قارچ شده‌اند.

به‌طوری که اگرچه واحدهای تولیدی بازگشایی شده‌اند اما به علت رعایت دستورات بهداشتی و فاصله‌گذاری‌ها و حضور ۶۰ تا ۷۰ درصدی کارمندان در کارخانه‌ها تولیدات قارچی ادامه دارد اما تقاضاها را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد.

ازآنجایی‌که قارچ خواص زیادی دارد و میزان مصرف آن در سال‌های گذشته رو به افزایش بوده شاید بتوان گفت که قارچ تبدیل به یک ماده غذایی پرکاربردی در وعده‌های غذایی شده است و مردم آگاهی بیشتری نسبت به خواص آن پیداکرده‌اند.

 • نمودار ومیانگین قیمت قارچ در بورس تهران اردیبهشت 99

نمودار قیمت بازار در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹
نمودار و میانگین قیمت قارچ سال 99
جدول قیمت بازار در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹

در اردیبهشت ماه در بازار بورس تهران، قارچ فله درجه یک 14838 تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 14709 تومان، قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 13709 تومان معامله شد.

میانگین قارچ فله درجه یک ضعیف کیسه و سبد 12709 تومان، قارچ فله درجه دو 10177تومان و قارچ فله درجه سه 7951 تومان بود.

نمودار قیمت نیز در اردیبهشت نسبت به روزهای اول ماه روند تقریبا صعودی داشت.


 • نمودار و متوسط قیمت قارچ انجمن صنفی فروردین 99

جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در فروردین ۱۳۹۹
جدول قیمت انجمن قارچ خوراکی در فروردین ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در فروردین ۱۳۹۹
نمودار قیمت انجمن قارچ خوراکی در فروردین ۱۳۹۹

در اولین ماه سال 99 متوسط قیمت قارچ در سبد لوکس 15161 تومان، قارچ فله سبد درجه یک 14000 تومان، قارچ فله در کیسه 13000 تومان، قارچ فله درجه دو 8929 تومان و قارچ فله درجه سه 7125 تومان اعلام شد.

نمودار قیت قارچ در فروردین‌ماه برای قارچ درجه یک، قارچ سبد لوکس و قارچ سبد درجه یک تغییرات زیادی را داشت.

 • نمودار و متوسط قیمت قارچ در بورس تهران فروردین 99

نمودار قیمت بازار در فروردین‌ماه ۱۳۹۹
نمودار قیمت بازار در فروردین‌ماه ۱۳۹۹
نمودار و میانگین قیمت قارچ سال 99
جدول قیمت بازار در فروردین‌ماه ۱۳۹۹

متوسط قیمت خرید و فروش قارچ در بازار بورس تهران برای قارچ فله درجه یک 14166تومان، قارچ فله درجه یک سبد ممتاز 13916 تومان بود.

همچنین قارچ فله درجه یک کیسه ممتاز 12916 تومان، قارچ فله درجه یک ضعیف کیسه و سبد 11966 تومان، قارچ فله درجه دو 9366 تومان و قارچ فله درجه سه 7000 تومان به فروش رسید.

نمودار میانگین قیمت قارچ در بورس تهران در فروردین ماه شاهد تلورانس زیادی بود. جهت دسترسی به داده‌های روزانه قیمت قارچ دکمه‌ای در بورس تهران می‌توانید همراه ما باشید.

ما در دانشنامه صنعت قارچ، هاگ تلاش کردیم تا نمودار و میانگین قیمت قارچ سال 99 در ماه‌های مختلف را در اختیارتان قرار دهیم. در صورتی که نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید، می‌توانید به نمودار و میانگین قیمت قارچ مراجعه فرمایید.

5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *