اطلاعیه‌های صنعت قارچ

نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار سال 1402

قیمت قارچ در نرخنامه سازمان میادین در ماه های مختلف

نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار 1402، به ارائه قیمت انواع قارچ، اعلامی از سوی سازمان میادین میوه و تره بار استان تهران می‌پردازد و همین طور میزان افزایش یا کاهش قیمت را نسبت به نرخنامه قبلی مقایسه می ‌کند.

این اطلاعات برای فعالین در این صنعت بسیار ارزشمند خواهد بود و از این داده‌ها میتوان برای تصمیم گیری‌های بهتر در آینده استفاده کرد.

برای دسترسی به این داده‌ها کافی است در این مقاله همراه ما باشید. تمامی نرخنامه‌های سازمان میوه و تره بار تهران در قالب جداول و برگرفته از سایت سازمان میادین، خدمت شما بزرگواران ارائه شده است.


محتوا پنهان

کاهش اندک قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار 30 بهمن 1402

در نرخنامه جدید منتشر شده از سوی سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران، که قابل اجرا از روز دوشنبه 1402/11/30 میباشد، شاهدبازگشت به قیمت قبل و کاهش قیمت قارچ بصورت فله در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران، هستیم.

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان، شاهد کاهش 3000 تومانی هر کیلوگرم قارچ دکمه‌ای بصورت فله، در میادین تره بار هستیم. شایان ذکر است نرخنامه قبلی در تاریخ 25 بهمن ماه منتشر شده بود.

نکته حائز اهمیت این است که لیست قیمت جدید تنها 5 روز بعد از اعلامیه قیمت قبلی منتشر شده است. تنها تغییر این نرخنامه بازگشت قیمت قارچ بصورت فله به قیمت های قبل است.

نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری 30 بهمن 1402
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری 30 بهمن 1402
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری

افزایش قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار در تاریخ 25 بهمن 1402

در نرخنامه جدید منتشر شده از سوی سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران، که قابل اجرا از روز چهارشنبه 1402/11/25 میباشد، شاهد افزایش قیمت انواع قارچ بصورت فله در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران، هستیم.

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان، شاهد افزایش 3000 تومانی هر کیلوگرم قارچ، در میادین تره بار هستیم. شایان ذکر است نرخنامه قبلی در تاریخ 17 بهمن ماه منتشر شده بود.

نکته حائز اهمیت این است که لیست قیمت جدید تنها پس از 8 روز از اعلامیه قیمت قبلی منتشر شده است. مهمتر اینکه پس از 4 بار کاهش قیمت قارچ بصورت متوالی در نرخ‌نامه‌های قبلی (ماه‌های دی و بهمن)، اینبار شاهد افزایش قیمت بودیم. البته این افزایش قیمت فقط شامل قارچ دکمه‌ای بصورت فله‌(باز) بوده و قیمت قارچ بسته‌بندی تغییری نداشته است!

نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری 25 بهمن 1402
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری 25 بهمن 1402
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
نسخه چاپی نرخنامه سازمان میادین 25 بهمن 1402
نسخه چاپی قیمت قارچ در نرخنامه سازمان میادین 25 بهمن 1402

 


 نرخنامه سازمان میادین 17 بهمن 1402

طبق نرخنامه جدید منتشر شده از سوی سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران، که قابل اجرا از روز سه شنبه 1402/11/17 میباشد، شاهد کاهش قیمت قارچ دکمه ای بصورت فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران، هستیم.

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان، شاهد کاهش متوسط 4000 تومانی قیمت قارچ به ازای هر کیلوگرم، در میادین تره بار هستیم. نرخنامه قبلی در تاریخ 01 بهمن ماه منتشر شده بود.

شایان ذکر است که در 4 نرخنامه اخیر که در ماه‌های دی و بهمن منتشر شده‌اند، شاهد کاهش قیمت بوده ایم. افزایش تولید قارچ با خنک شدن هوا، سبب زیاد شدن عرضه قارچ و کاهش قیمت آن در بورس قارچ مهرآباد (مرکز فروش قارچ لشگری) شده است.

از طرفی صادرات قارچ نیز به دلایل سیاسی و همچنین تحولات منطقه و پیامدهای اقتصادی آن، دچار مشکل شده است و سبب برهم خوردن توازن در بازار شده است. برایند موارد ذکر شده سبب کاهش قیمت قارچ از آغاز زمستان امسال بود.

نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری 17 بهمن 1402

قیمت هر کیلو قارچ در 17 بهمن ماه

نسخه اصلی نرخنامه سازمان میادین
نسخه اصلی نرخنامه سازمان میادی

 


کاهش قیمت قارچ در نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار  24 دی 1402

 

طبق نرخنامه منتشر شده از سوی سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران، که قابل اجرا از روز یکشنبه 1402/10/24 میباشد، شاهد کاهش قیمت قارچ دکمه ای بصورت فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران، هستیم.

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

نکته قابل توجه در نرخنامه جدید سازمان میادین، انتشار آن تنها 6 روز بعد از نرخنامه قبلی که در تاریخ 18 دی ماه منتشر شده بود، می باشد. بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان، شاهد کاهش متوسط ۵۰۰۰ تومانی قیمت قارچ به ازای هر کیلوگرم، در میادین تره بار هستیم.

شایان ذکر است که در 2 نرخنامه اخیر منتشر شده شاهد کاهش قیمت بوده ایم؛ افزایش تولید قارچ با خنک شدن هوا، سبب زیاد شدن عرضه قارچ و کاهش قیمت آن در بورس قارچ مهرآباد (مرکز فروش قارچ لشگری) شده است؛ به گونه ای که در چند هفته اخیر شاهد جمع آوری بار مازاد، توسط انجمن پرورش دهندگان قارچ کشور با همکاری صنایع تبدیلی بوده ایم.

بنا به نظر کارشناسان اگر اقدام به موقع انجمن در راستای جمع آوری بار مازاد از سطح بازار صورت نمیگرفت، باید شاهد ریزش بیشتر قیمت ها و زیان دیدن واحدهای تولیدکننده می بودیم.

در ادامه نظر شما را به نرخنامه جدید بهای فروش قارچ خوراکی، جلب می نماییم.

نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری 24 دی 1402
نرخنامه سازمان میادین
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
نسخه اصلی نرخنامه قیمت قارچ
نسخه اصلی نرخنامه قیمت قارچ در میادین تره بار

 


کاهش قیمت قارچ در نرخنامه سازمان میادین 10 دی 1402

به گزارش هاگ، طبق نرخنامه جدید منتشر شده از سوی سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران، که قابل اجرا از روز دوشنبه 1402/10/18 میباشد، شاهد کاهش قیمت قارچ دکمه ای بصورت فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران، هستیم.

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

*** نکته قابل توجه و البته مثبت در نرخنامه جدید سازمان میادین، اضافه شدن قیمت قارچ صدفی بصورت فله و بسته بندی به  لیست قیمت میادین تره بار می باشد؛ در گذشته معمولا قارچ صدفی در میادین میوه و تره بار عرضه نمیشد و در صورت عرضه هم قیمت مصوب نداشت.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 04 دی ماه 1402 بود، شاهد کاهش متوسط 5000 تومانی قیمت قارچ به ازای هر کیلوگرم، در میادین تره بار هستیم.

افزایش تولید قارچ در فصول سرد سال، سبب زیاد شدن عرضه قارچ و کاهش قیمت آن در بورس قارچ مهرآباد (مرکز فروش قارچ لشگری) شده است؛ به گونه ای که در چند روز اخیر شاهد جمع آوری بار مازاد، توسط انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ کشور با همکاری صنایع تبدیلی بوده ایم.

در ادامه نظر شما را به نرخنامه جدید بهای فروش قارچ خوراکی، جلب می نماییم.

نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار 1402
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
 تصویر اصلی نرخنامه قیمت قارچ
نسخه اصلی نرخنامه قیمت قارچ در میادین تره بار

کاهش قیمت قارچ در نرخنامه میادین میوه وتره بار دی ماه

به گزارش هاگ، طبق نرخنامه جدید منتشر شده از سوی سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران، که قابل اجرا از روز دوشنبه 1402/10/04 میباشد، شاهد کاهش قیمت قارچ دکمه ای بصورت فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران خواهیم بود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 19 آذر ماه 1402 بود، شاهد کاهش متوسط 4000 تومانی قیمت قارچ به ازای هر کیلوگرم، در میادین تره بار هستیم.

افزایش تولید قارچ در فصول سرد سال، سبب زیاد شدن عرضه قارچ و کاهش قیمت آن در بورس قارچ مهرآباد (مرکز فروش قارچ لشگری) شده است؛ به گونه ای که در چند روز اخیر شاهد جمع آوری بار مازاد، توسط صنایع تبدیلی بوده ایم.

 قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری

نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری

نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین استان تهران
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
نسخه اصلی نرخنامه سازمان میادین تره بار
نسخه اصلی نرخنامه قیمت قارچ در میادین تره بار

 


افزایش قیمت هر کیلو قارچ خوراکی در نرخنامه آذرماه

طبق نرخنامه جدید منتشر شده از سوی سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران که قابل اجرا از روز یکشنبه 1402/09/19 میباشد، شاهد افزایش قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران خواهیم بود. براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 5 آذر ماه ۱۴۰۲ بود، شاهد افزایش متوسط 6000 تومانی قیمت قارچ به ازای هر کیلوگرم، در میادین تره بار هستیم.

نکته قابل توجه این است که از افزایش قیمت قبلی، فقط 2 هفته میگذرد که حالا دوباره شاهد بالا رفتن بهای قارچ خوراکی در میادین هستیم. همچنین قیمت قارچ، در بورس قارچ مهرآباد (لشگری) در چند وقت اخیر تقریبا ثابت بوده و افزایشی نداشته!

البته گمانه زنی میشود که نایاب شدن مرغ در بازار و افزایش قیمت آن، بر روی بازار قارچ تاثیر گذاشته باشد؛ زیرا معمولا قیمت قارچ و مرغ نزدیک به هم بوده و یک روند را دنبال می کنند.

نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار 1402
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری
نرخنامه قیمت قارچ سایت سازمان میادین
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری

 

تصویر اصل نسخه قیمت قارچ اعلامی از سوی سازمان میادین
نسخه اصلی نرخنامه قیمت قارچ در میادین تره بار

تغییر قیمت هر کیلو قارچ در نرخنامه سازمان میادین

شاهد افزایش قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران از روز یکشنبه 1402/09/05 خواهیم بود.

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 17 آبان ماه ۱۴۰۲ بود، شاهد افزایش متوسط 4000 تومانی قیمت قارچ به ازای هر کیلوگرم، در میادین تره بار هستیم.

بعد از حدودا یک ماهی که قیمت قارچ در بورس مهرآباد (مرکز توزیع عمده قارچ) ثابت بود در چند روز گذشته شاهد افزایش حدودا 4 الی 5 هزار تومانی قارچ بودیم که این نرخنامه جدید نیز احتمالا مربوط به این تغییر می باشد.

قیمت قارچ اعلامی از سوی سازمان میادین میوه و تره بار
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری
نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار آذر ماه 1402
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
تصویر قیمت اعلام شده سازمان میادین
نسخه اصلی نرخنامه قیمت قارچ در میادین تره بار

کاهش قیمت هر کیلوگرم قارچ در آبان ماه

به گزارش هاگ، طبق نرخنامه جدید منتشر شده از سوی سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران که قابل اجرا از روز چهارشنبه 1402/08/17 میباشد، شاهد کاهش قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران خواهیم بود.

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 9 مهرماه ماه 1402 بود، با کاهش متوسط 5000 تومانی قیمت قارچ به ازای هر کیلوگرم، در میادین مواجه هستیم.

تقریبا یک ماهی است که قیمت قارچ در بورس قارچ لشگری (مهرآباد) که مرجع توزیع قارچ در کشور است، روندی ثابت را طی میکند و کاهش جزئی حدود 5 درصدی را نسبت به تابستان تجربه می کند؛ از این رو این کاهش قیمت در میادین میوه و تره بار نیز دور از ذهن نبود.

قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار 17 آبان
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری

 

نرخ قارچ در سایت سازمان
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری در سایت سازمان

افزایش قیمت هر کیلوگرم قارچ در نرخنامه سازمان میادین مهرماه

از روز یکشنبه 1402/07/09 شاهد افزایش مجدد قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران خواهیم بود.

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 2 مهرماه ماه 1402 بود، با افزایش متوسط 5000 تومانی قیمت قارچ به ازای هر کیلوگرم، در میادین مواجه هستیم.

نکته جالب توجه این است که از صدور نرخنامه قبلی تنها یک هفته میگذرد! بنابراین طبق نرخنامه‌های منتشر شده از ابتدای مهرماه تا به امروز که 9 مهر است، قیمت هر کیلوگرم قارچ در میادین میوه و تره بار افزایش قیمت 12000 تومانی را تجربه کرده است!

این در حالی است که تقریبا یک ماهی است که قیمت قارچ در بورس قارچ لشگری (مهرآباد) که مرجع توزیع قارچ در کشور است، نوسان و افزایش قیمت زیادی ندارد و تقریبا روندی ثابت را طی می کند و حتی نسبت به ماه های پیش کمی کاهش نیز داشته است!

قیمت قارچ در میادین تره بار استان تهران
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار
نرخنامه در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
تصویر نسخه اصلی قیمت اعلامی سازمان میادین
نسخه اصلی و چاپی نرخنامه قیمت قارچ در سازمان میادین میوه و تره بار

افزایش قیمت قارچ در نرخنامه سازمان میادین مهرماه

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 14 شهریور ماه ۱۴۰۲ بود، با افزایش متوسط 7000 تومانی قیمت قارچ در میادین مواجه هستیم.

نکته جالب توجه میزان زیاد افزایش قیمت نسبت به نرخنامه‌های قبلی می باشد که از صدور آن فقط 2 هفته گذشته و نکته دیگر این است که این افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که در ماه پیش قیمت قارچ در مرکز پخش اصلی آن یعنی بورس قارچ مهرآباد، روندی ثابت و حتی نزولی با شیب ملایم داشته است.

همچنین نکته عجیب کاهش قیمت 1000 و 2000 تومانی قارچ بسته بندی 200 و 400 گرمی است!

تغییر قیمت قارچ در میادین
نرخنامه قیمت قارچ بسته بندی و فله در میادین میوه و تره بار شهرداری
جدول نرخنامه سازمان میادین
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
تصویر چاپی از تغییرات قیمت قارچ میادین میوه و تره بار
نسخه اصلی و چاپی نرخنامه قیمت قارچ در سازمان میادین میوه و تره بار

 


افزایش قیمت قارچ خوراکی در نرخنامه سازمان میادین مرداد‌ماه

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی از روز یکشنبه 1402/05/22، به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار طبق لیست زیر می باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 29 تیر ماه  1402 بود، با افزایش متوسط 10000 تومانی قیمت قارچ در میادین مواجه هستیم که رکوردی در زمینه افزایش قیمت می باشد. پیش از این شاهد افزایش قیمت های 2 الی 3 هزار تومانی بودیم ولی اینبار شاهد افزایش 10 هزار تومانی هستیم در حالیکه از افزایش قیمت قبلی فقط حدود 3 هفته می گذرد!!!

مورد دیگر اینکه در ماه قبل 3 نوبت افزایش قیمت داشتیم!!! با این اوصاف یعنی در کمتر از 2 ماه قیمت قارچ در میادین حدود 17000 تومان افزایش داشته! همچنین از آغاز سال تا الان قیمت قارچ در میادین تقریبا 2 برابر شده است که در سالی که شعارش “مهار تورم و رشد تولید” است اصلا خوشایند نیست.

نکته جالب این است که در ابتدای سال (فروردین و اوایل اردیبهشت) شاهد 2 مرتبه کاهش قیمت قارچ در میادین بودیم که عجیب بود و باعث ضرر و زیان قارچ کاران و فعالان این صنعت شده بود، اما از نیمه دوم اردیبهشت ماه استارت افزایش قیمت قارچ زده شد و از آن زمان تا کنون قیمت قارچ روندی صعودی داشته که در یک ماه اخیر شیب آن بسیار تندتر شده و تا امروز چندین بار رکورد قیمت قارچ شکسته شده است!

مشاهده نمودار و میانگین قیمت قارچ بصورت ماهانه

افزایش قیمت قارچ در میادین
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار 22 مرداد 1402
جدول نرخنامه اعلامی سازمان میادین
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار 22 مرداد 1402 (سایت سازمان میادین)

 

تغییرات قیمت هر کیلو قارچ در نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار شهریورماه

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 2 شهریور ماه ۱۴۰۲ بود، با افزایش متوسط 5000 تومانی قیمت قارچ در میادین مواجه هستیم. لازم به ذکر است که این دومین افزایش قیمت در ماه جاری می باشد و از صدور نرخنامه قبلی، کمتر از 2 هفته می گذرد، ولی دوباره شاهد افزایش قیمت هستیم. این در حالی است که شعار سال مهار تورم و افزایش تولید بود!!!

افزایش قیمت در شهریورماه 1402
نرخنامه قیمت قارچ در سازمان میادین میوه و تره بار
قیمت قارچ در سایت شهرداری
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
تصویر چاپی نرخنامه قیمت قارچ در سازمان میادین میوه و تره بار
نسخه اصلی و چاپی نرخنامه قیمت قارچ در سازمان میادین میوه و تره بار

 


قیمت قارچ در نرخنامه سازمان میادین

به گزارش هاگ، طبق نرخنامه جدید منتشر شده از سوی سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران که قابل اجرا از روز پنجشنبه 1402/06/02، شاهد افزایش مجدد قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران خواهیم بود.

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 22 مرداد ماه  1402 بود، با افزایش متوسط 3000 تومانی قیمت قارچ در میادین روبرو هستیم.

لازم به ذکر است که از صدور نرخنامه قبلی که رکورد افزایش قیمت را در بین نرخنامه‌های سازمان میادین شکسته بود، فقط 10 روز می گذرد، ولی دوباره  افزایش قیمت اتفاق افتاد.

 جدول افزایش دوباره قیمت قارچ
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار – 2 شهریور 1402

 

قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار - 2 شهریور 1402
نرخنامه قیمت قارچ در سایت سازمان میادین میوه و تره بار – 2 شهریور 1402

 

 تصویر نسخه فیزیکی قیمت اعلام شده میادین شهرداری
نسخه فیزیکی نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار – 2 شهریور 1402

 


افزایش قیمت قارچ در نرخنامه سازمان میادین تیرماه

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 18 تیر ماه  ۱۴۰۲ بود، با افزایش متوسط 3000 تومانی قیمت قارچ در میادین اتفاق افتاد

لازم به ذکر است قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار برای سومین بار در ماه جاری افزایش یافت!

امروز پنجشنبه مورخ 1402/04/29، دو رکورد در قیمت قارچ، برای اولین‌ بار در ادوار تاریخ صنعت قارچ کشور به ثبت رسید؛ اولین رکورد را قارچ بسته‌ بندی هزار گرمی به خود اختصاص داد و از مرز ۷۵،۰۰۰ تومان عبور کرد و در مراکز عمده فروش قارچ ،عرضه شد.

 

دومین رکورد را اعلان قیمت سازمان میادین میوه و تره‌بار استان تهران به خود اختصاص داد و قیمت قارچ فله را ۶۰،۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین نمود و رکورد قیمت قارچ در این میادین شکسته شد.

جدول تغییرات قیمت قارچ سازمان میادین
نرخنامه قیمت قارچ سازمان میادین و میوه و تره بار – 29 تیر 1402

موارد ذیل را می‌توان از دلایل اصلی کاهش تولید و افزایش قیمت قارچ و ثبت دو رکورد جدید قیمت قارچ خوراکی برشمرد:

  • افت محسوس کیفیت مواد اولیه (معمولا کیفیت کمپوست قارچ تولیدی در تابستان پایین است)
  • گرمای بی‌سابقه
  • عدم سیستم‌های سرمایشی مناسب و استاندارد در برخی از مزارع پرورش قارچ و در نهایت تعطیلی آنها در فصل تابستان به دلیل ریسک بالای تولید

قیمت قارچ خوراکی متأثر از عرضه و تقاضاست. ماندگاری کم قارچ، ضعف توزیع سیستماتیک و هدفمند دلایل دیگر تأثیر گذار بر قیمت قارچ است. بارها اعلام کرده‌ایم آنقدری که از علم در تولید استفاده کرده‌ایم، در بخش توزیع و پخش قارچ از علم بی بهره‌ایم.

 

قمیت اعلام شده در سایت سازمان میادین و میوه و تره بار - 29 تیر 1402
نرخنامه قیمت قارچ منتشر شده در سایت سازمان میادین و میوه و تره بار – 29 تیر 1402

 

نسخه چاپی و ابلاغی قیمت از سوی سازمان میادین میوه و تره بار
نسخه چاپی و ابلاغی نرخنامه قیمت قارچ سازمان میادین و میوه و تره بار – 29 تیر 1402

 


افزایش مجدد قیمت قارچ در تیرماه

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 6 تیر ماه  ۱۴۰۲ بود، قیمت قارچ 2000 تومان افزایش یافت.

لازم به ذکر است قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار برای دومین بار در ماه جاری افزایش پیدا کرد!

افزایش مجدد قیمت قارچ
نرخنامه قیمت قارچ سازمان میادین و میوه و تره بار – 18 تیر 1402
نرخنامه منتشر شده در سایت سازمان میادین
نرخنامه قیمت قارچ منتشر شده در سایت سازمان میادین و میوه و تره بار – 18 تیر 1402
 تصویر نسخه چاپی قیمت قارچ میادین شهرداری
نسخه چاپی و ابلاغی نرخنامه قیمت قارچ سازمان میادین و میوه و تره بار – 18 تیر 1402

افزایش قیمت در نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار استان تهران تیرماه

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 18 اردیبهشت 1402 بود، با افزایش متوسط 2000 تومانی قیمت قارچ در میادین مواجه هستیم.

نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار برای قیمت قارچ
نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار برای قیمت قارچ – 6 تیر 1402
جزئیات قیمت انواع قارچ در سایت سازمان میادین
نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار برای قیمت قارچ در وبسایت سازمان – 6 تیر 1402
نسخه چاپی نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار برای قیمت قارچ
نسخه چاپی نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار برای قیمت ق

افزایش قیمت هر کیلو قارچ در نرخنامه سازمان میادین در اردیبهشت ماه

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ بود،افزایش قیمت قارچ برای هر کیلو معادل 3000 تومان بود.

نرخ اعلامی بابت انواع قارچ در میادین میوه و تره بار
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار 18 اردیبهشت 1402

 

تصویر اصلی نسخه چاپی قیمت قارچ سازمان میادین


نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار 1402 برای قیمت هر کیلو قارچ در تیرماه

به گزارش هاگ، طبق نرخنامه جدید منتشر شده از سوی سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران که قابل اجرا از روز سه شنبه 1402/04/06، شاهد افزایش قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران خواهیم بود.

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد که طبق لیست زیر می باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 18 اردیبهشت 1402 بود، با افزایش متوسط 2000 تومانی قیمت قارچ در میادین مواجه هستیم.

قیمت قارچ اعلام شده از سوی میادین شهرداری استان تهران
نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار برای قیمت قارچ – 6 تیر 1402
نرخنامه قیمت قارچ در وب سایت سازمان میادین
نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار برای قیمت قارچ در وبسایت سازمان – 6 تیر 1402
نسخه چاپی نرخنامه برای انواع قارچ
نسخه چاپی نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار برای قیمت ق

افزایش متوسط قیمت هر کیلو قارچ در نرخنامه سازمان میادین اردیبهشت ماه

براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 21 فروردین 1402 بود، با افزایش متوسط ۲۰۰۰ تومانی قیمت قارچ در میادین مواجه هستیم.

افزایش قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار شهرداری

قیمت هر کیلو قارچ در نرخنامه سازمان میادین در فروردین ماه

از تاریخ دوشنبه 1402/01/21 شاهد کاهش قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران هستیم.

قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار براساس آخرین نرخنامه (لیست قیمت) سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، اعلام شد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان که در تاریخ 5 فروردین 1402 بود، با کاهش متوسط 2000 تومانی قیمت قارچ در میادین مواجه هستیم.

با عنایت به کاهش حدود 2000 قیمت قارچ در نرخنامه قبلی، قیمت قارچ دکمه ای خوراکی در سال جدید 1402 نسبت به سال گذشته کاهش 4000 تومانی را تجربه کرده است!

کاهش تقاضای خرید به دلیل ماه مبارک رمضان و افزایش تولید سالن های پرورش قارچ و در نتیجه زیاد شدن محصول در بازار، از جمله دلایل کاهش قیمت قارچ در این روزها محسوب می شود.

کاهش قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار
کاهش قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار

 

نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار 21 فروردین 1402
نرخنامه قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار 21 فروردین 1402

نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار  ابتدای سال 1402

طبق لیست نرخنامه جدید سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران 1402/01/05، شاهد کاهش قیمت قارچ فله در میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران بوده ایم.

قیمت انواع قارچ خوراکی به صورت فله و بسته بندی، در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان کاهش متوسط ۲۰۰۰ تومانی قیمت قارچ در میادین مواجه هستیم.

افزایش تولید سالن های پرورش قارچ و در نتیجه زیاد شدن محصول در بازار، از جمله دلایل کاهش قیمت قارچ در این روزها محسوب می شود.

قیمت انواع قارچ اعلام شده از سوی سازمان تره بار تهران

اطلاعیه های صنعت قارچ را در هاگ بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *