کنه ها Mites

کنه‌ها زیرشاخه بندپایان هستند، محل زندگی آن‌ها آب، خاک، بقایای گیاهان و به‌صورت انگل در گیاهان و حیوانات زندگی می‌کند. آن دسته که انگل جانوران هستند از خون، پوست و مو تغذیه می‌کند.

نماتودها

نماتود ها نوعی کرم لوله‌ای Eel worm حدود ۳۰۰ میکرون تا ۱ میلی‌متر طول دارند. معمولاً هنگامی‌که جمعیت نماتودها در یک نقطه مجتمع می‌شوند قابل‌مشاهده هستند.