تولید و پرورش قارچ

تولید و پرورش قارچ خوراکی یا دارویی نیازمند آگاهی و آموزش های دقیق لازم در این زمینه می باشد تا منجر به تولید محصول با کیفیت بالا و راندمان بالای تولید گردد و در نتیجه باعث توجیه اقتصادی طرح یا پروژه و تداوم کار کارگاه و یا سالن پرورش قارچ گردد و سبب کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه کشاورزی گردد.

دکمه بازگشت به بالا