قارچ دُم بوقلمون برای اینکه تنها عضو از گروه قارچ‌های مرغی جنگلی باشد، با آنها تمایز مشکوکی دارد. بااین‌حال، دو قارچ جوجه جنگلی و مرغ جنگلی به‌هیچ‌عنوان شبیه به مرغ و جوجه نیستند، درحالی‌که قارچ دُم بوقلمون، شبیه به دُم بوقلمون است.

این قارچ گونه‌ای از قارچ‌های تیره‌ی Auriculariaceae است. قارچ “گوش ژله‌ای” یکی از  قارچ‌های   خوراکی است، که به‌صورت وحشی یافت می‌شود. اندام میوه دهنده آن به دلیل شباهتش به شکل گوش و نیز، قهوه‌ای‌رنگ بودنش قابل‌تشخیص است.

قارچ اگروسیبه اگریتا، Agrocybe aegerita به افراگوشگ یا دارگوشگ معروف است و در ایران به نام قارچ خوراکی سپیدار (کبوده) شناخته‌شده است و بوی مطبوع و جذب‌کننده دارد. بر روی بقایای درختان برگ‌ریز محصول بسیار خوبی تولید می‌کند.

قارچ مغز زرد” یا “ژله‌ی طلایی” یکی از قارچ‌های خانواده‌ی تِرِمِلاسه بوده که به‌وفور روی شاخه‌های مرده ولی متصل به درخت یا روی شاخه‌های خزان شده‌ی اخیر به‌خصوص نهاندانگان یافت می‌شود. این قارچ به‌صورت پارازیت سبب زوال چوب می‌گردد.