قارچ شناسیویکی قارچ

سلسله قارچ‌ها (بخش دوم)

سلسله قارچ‌ها (Fungi) را به دو شاخه، قارچ‌های حقیقی و قارچ‌های کاذب، تقسیم کرده‌اند.

شاخه آسکومایکوتینا Ascomycota

این گروه دارای هیف دیواره‌های عرضی هستند. این قارچ‌ها جزء قارچ‌های عالی به شمار می‌آیند. درنتیجه تولیدمثل جنسی، هاگ‌هایی
به نام آسکوسپور در درون کیسه‌هایی به نام آسک تولید می‌کنند.

کیسه آسک حاوی آسکوسپورها، اغلب توسط پوششی به نام آسکوکارپ احاطه می‌شوند. آسکوکارپ ها به شکل‌های مختلفی (بسته،
نیمه‌باز و باز) وجود دارند.

رده‌بندی این گروه بر اساس نوع آسکوکارپ صورت می‌گیرد. در این قارچها تولیدمثل غیرجنسی اغلب توسط هاگهایی به نام کونیدها
انجام می‌شود که بر روی هیفی موسوم به کونیدیوفور قرار می‌گیرند ولی مخمرها به دلیل وجود ساختار تک‌یاخته‌ای، به روش تقسیم
دوتایی و یا جوانه زدن تولیدمثل غیرجنسی انجام می‌دهند. (مخمرها جز این شاخه هستند)

شاخه دوترومایکوتینا Deuteromycota

این گروه به قارچ‌های ناقص نیز معروف هستند به دلیل اینکه در چرخه آنها تولیدمثل جنسی دیده نمی‌شود و تنها روش تکثیر آنها تولید
مثل غیرجنسی است.

این قارچ‌ها اکثراً برحسب اندازه، شکل رنگ و ویژگی‌های موجود در کونید یا حاصل از تولیدمثل غیرجنسی آنها شناسایی و طبقه‌بندی
می‌شوند. این قارچ‌ها در طبیعت پراکندگی فراوان دارند و باعث ایجاد بیماری در گیاهان ایجاد می‌شوند.

پرورش قارچ خوراکی در منزل
>
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا