قارچ شناسیویکی قارچ

سلسله قارچ‌ها (بخش اول)

سلسله قارچ‌ها (Fungi) را به دو شاخه، قارچ‌های حقیقی و قارچ‌های کاذب، تقسیم کرده‌اند.

قارچ‌های حقیقی خود به پنج زیرشاخه تقسیم می‌شوند. این پنج شاخه عبارت‌اند از:
۱- ماستیگو مایکوتینا (Phycomycetes)
۲- زیگومایکوتینا (Zygomycetes
۳- آسکومایکوتینا (Ascomycota)
۴- دوترومایکوتینا (Deuteromycota)
۵- بازیدیومایکوتینا (Basidiomycota)

شاخه ماستیگو مایکوتینا

قارچ‌های ماستیگو مایکوتینا یا قارچ‌های زئوس پوری ساختار آنها و یا هاگ‌هایی که تولید می‌کنند ممکن است متحرک و دارای تاژک باشند.
(نوع تاژک و محل قرار گرفتن آن در این قارچ‌ها ازنظر رده‌بندی مهم است)

قارچ‌های این زیر ازنظر تولیدمثل و ساختار جز پست‌ترین قارچ‌ها به شمار می‌آیند. این قارچ‌ها فاقد ریسه یا هیف بوده و ساختار تک تاخته‌ای
دارند که بخش رویشی و زایشی قارچ به‌حساب می‌آیند سپس ساختار آنها پیشرفته‌تر شده و بخش رویشی و زایشی از یکدیگر مجزا می‌شوند.

نوشته های مشابه

در قارچ‌های تکامل‌یافته‌تر این گروه، ساختار هیف به وجود می‌آید. هیف آنها فاقد دیواره عرضی است. تولیدمثل جنسی در این گروه نیز روند
تکاملی را طی می‌کند و از ایزوگامی به آنیزوگامی و سپس ائوگامی می‌رسد.

تعدادی نیز گامت های غیر متحرک دارند و به روش تماس گامتانژیایی تولیدمثل جنسی انجام می‌دهند که این قارچ‌ها تکامل‌یافته‌تر از دیگر
قارچ‌های این گروه هستند. این گروه از قارچ‌ها به‌صورت ساپروفیت بر روی بقایای مواد آلی یا به‌صورت انگل داخلی و خارجی بر روی یاخته
میزبان زیست می‌کنند.

زیر شاخه زیگومایکوتینا

قارچ‌های این گروه نیز جزء قارچ‌های پست هستند و هیف آنها فاقد دیواره‌های عرضی است. تولیدمثل غیرجنسی توسط هاگ‌های ثابت انجام
می‌شود که معمولاً در کیسه‌ای به نام اسپورانژیوم به وجود می‌آیند.

تولیدمثل جنسی توسط دو گامتانژ صورت می‌گیرد. کیسه‌ای به نام اسپورانژیوم به وجود می‌آیند، در این حالت اندام‌های جنسی دیده نمی‌شوند.
هیف رویشی، گامتانژ را به وجود می‌آورند. این قارچ‌ها اغلب در خاک و غیر خاک بر روی مواد قندی رشد می‌کنند.

مزایای کشت قارچ های خوراکی
>
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا