دانستنی‌ها درباره قارچ

قارچ شخصیت اصلی اکوسیستم

آنچه در زیر خاک وجود دارد «شخصیت اصلی» بیشتر اکوسیستم های زمینی است

قارچ شخصیت اصلی اکوسیستم است. تیمی از قارچ‌شناسان غربی (متخصصان قارچ) دو تابستان گذشته را به حفاری عمیق در خاک نیوفاندلند گذراندند تا قدرت قارچ‌ها را بررسی کنند و دریافتند آنچه در زیر خاک وجود دارد «شخصیت اصلی» بیشتر اکوسیستم های زمینی است.

قارچ‌ها (Fungi) که قارچ‌ها (mushrooms) را تولید می‌کنند، در بیشتر اکوسیستم های زمینی بسیار مهم هستند، زیرا در حین تجزیه بقایای گیاهان، مواد مغذی معدنی حیاتی را برای گیاهان فراهم می‌کنند و محصولات جانبی آلی و غیرآلی را در سراسر بیوم در حین رشد و تولید مثل بازیافت می‌کنند.

پروفسور زیست شناسی گفت: قارچ شخصیت اصلی اکوسیستم است. “بسیاری از اکولوژیست ها شروع به درک این موضوع کرده اند که قارچ ها واقعا جهان را اداره می کنند. ما به طور طبیعی زمان زیادی را صرف تمرکز بر روی چیزهای روی زمین، چیزهایی که می بینیم مانند گیاهان، حیوانات و پرندگان کرده ایم. اما در واقعیت، گیاهان ارتباط نزدیکی با قارچ ها دارند و اساساً بدون آنها (در بالای زمین) وجود ندارند.”

قارچ ها مواد مغذی را یا از طریق تجزیه و چرخه مواد مغذی یا با انتقال مستقیم مواد مغذی به گیاهان در دسترس گیاهان قرار می دهند و یا در برخی موارد هر دو فرآیند رخ می دهد.

بهره‌وری در طبیعت توسط قارچ‌ها

تورن می گوید: «تنوع و ترکیب جامعه قارچی در یک مکان واقعاً دیکته می کند که چه از نظر اکولوژیکی در آنجا چه از نظر ترکیب گیاهی و چه از نظر بهره وری اتفاق می افتد. ” اگر گیاهان بیشتر رشد می کنند، پس حیوانات بیشتری می توانند بخورند. بنابراین واقعاً، بسیاری از چیزهایی که ما واقعاً به آنها اهمیت می دهیم در زمین با قارچ ها شروع می شوند.”

بیوتکنولوژی قارچی یک صنعت همیشه در حال رشد است زیرا هر روز استفاده های جدیدی از قارچ ها مانند قارچ و چانارل کشف و توسعه می یابد.
تیمی از قارچ‌شناسان غربی (متخصصان قارچ) دو تابستان گذشته را به حفاری عمیق در خاک نیوفاندلند گذراندند تا قدرت قارچ‌ها را بررسی کنند و دریافتند آنچه در زیر آن وجود دارد واقعاً «شخصیت اصلی» بیشتر اکوسیستم‌های زمینی است.

قارچ‌ها که قارچ‌ها را تولید می‌کنند، در بیشتر اکوسیستم‌های زمینی بسیار مهم هستند، زیرا در حین تجزیه بقایای گیاهان، مواد مغذی معدنی حیاتی را برای گیاهان فراهم می‌کنند، و محصولات جانبی آلی و غیرآلی را در سراسر بیوم در حین رشد و تولیدمثل بازیافت می‌کنند.

قارچ‌ها جهان را اداره می‌کنند

پروفسور زیست شناسی غربی گفت: “بسیاری از اکولوژیست ها شروع به درک این موضوع کرده اند که قارچ ها واقعا جهان را اداره می کنند. ما به طور طبیعی زمان زیادی را صرف تمرکز بر روی چیزهای بالای زمین، چیزهایی که می بینیم مانند گیاهان، حیوانات و پرندگان کرده ایم. اما در واقع، گیاهان ارتباط نزدیکی با قارچ ها دارند و اساساً بدون آنها (در بالای زمین) وجود ندارند.”

قارچ ها مواد مغذی را یا از طریق تجزیه و چرخه مواد مغذی یا با انتقال مستقیم مواد مغذی به در دسترس گیاهان قرار می دهند و  در برخی موارد هر دو فرآیند رخ می دهد.

تورن می گوید: «تنوع و ترکیب جامعه قارچی در یک مکان واقعاً دیکته می کند که چه از نظر اکولوژیکی در آنجا چه از نظر ترکیب گیاهی و چه از نظر بهره وری اتفاق می افتد.” اگر گیاهان بیشتر رشد می کنند، پس حیوانات بیشتری می توانند بخورند. بنابراین واقعاً، بسیاری از چیزهایی که ما واقعاً به آنها اهمیت می دهیم در زمین با قارچ ها شروع می شوند.”

جاروبرقی طبیعت

Katarina Kukolj، دانشجوی کارشناسی ارشد در آزمایشگاه Thorn، مطالعه‌ای را هدایت می‌کند که اثرات قارچ خوراکی دمنده (Lepista nuda) را بر محیط‌های خاک در مناطق ساحلی نیوفاندلند، به‌ویژه در جامعه Lumsden بررسی می‌کند.

با تکیه بر تحقیقات Thorn، Kukolj می‌خواهد بداند چگونه و چرا انفجارها اساساً به میکروفون‌ها (حیوانات و ارگانیسم‌های میکروسکوپی) که در خاک زندگی می‌کنند و به عنوان جاروبرقی طبیعت با خوردن باکتری‌ها، تجزیه مواد مغذی اضافی و تولید مواد جدید «حمله» می‌کنند.

مطالعات قبلی بر روی قارچ‌ها خواص و قدرت ضد میکروبی آن‌ها را در آزمایشگاه نشان داده‌اند، اما هیچ مطالعه میدانی قبلی برای مشاهده چگونگی تغییر خاک و ارگانیسم‌های موجود در آن با رشد قارچ‌های بادکنکی در محیط طبیعی انجام نشده است.

مطالعه میدانی کوکولج

مطالعه میدانی کوکولج شامل نمونه‌برداری از خاک در مقاطع زمانی مختلف از لکه‌های طبیعی شناخته شده (معروف به حلقه‌های پری)، زمین‌های مجاور تلقیح شده با میسلیوم Blewit (ساختار ریشه‌مانند یک قارچ) بود که توسط شریک صنعتی Nuspora Life Sciences Inc. و مناطق جغرافیایی به طور کلی بدون انفجار.

با توجه به اینکه مرحله کشف تحقیقات او هنوز در حال انجام است، کوکولج هنوز تمام پاسخ سوالات خود را ندارد، اما یک چیز مسلم است: این قارچ ها بسیار بزرگ هستند.

کوکولج گفت: «قارچ‌هایی که ما در حال مطالعه آن هستیم، بسیار بزرگ و سنگین هستند. “جایی که رشد می کنند، خاک زیادی وجود ندارد، بنابراین مواد زیادی برای پوسیدگی ندارند. در نتیجه، ما فکر می کنیم که باکتری ها در آن دخیل هستند. بنابراین، سوال این است: چه چیزی در خاک وجود دارد؟ و این دقیقاً همان چیزی است که من در حال مطالعه هستم.”

در حال حاضر در آزمایشگاه، Kukolj در حال طبقه بندی بندپایان (حشرات، عنکبوتیان و سخت پوستان)، نماتد (کرم های بدون قطعه، معمولاً 0.05 میلی متر طول)، باکتری ها و قارچ ها در جوامع خاص خاک است و فراوانی نسبی آنها را با استفاده از DNA متمایز می کند.

استخراج، شناسایی و توالی یابی

Kukolj معتقد است که تحقیقات او همچنین می تواند داده های حمایتی مهمی را برای استفاده از blewits به عنوان یک آفت کش زیستی در کشاورزی ارگانیک ارائه دهد. قارچ Blewitt می تواند جایگزینی سازگار با محیط زیست برای برخی از آفت کش های شیمیایی مصنوعی باشد. آنها همچنین غیر سمی هستند و هیچ نشتی در آبراه ها وجود نخواهد داشت.

او گفت: “من همیشه به طبیعت و قارچ ها و کمک به محیط زیست علاقه داشته ام. و کشاورزی واقعاً یکی از مواردی است که می توانیم در آن بهتر عمل کنیم، از نظر کاهش آفت کش های سمی استفاده می شود. این بسیار مضر است.” کوکولج. با توجه به محبوبیت بیشتر کشاورزی ارگانیک و افرادی که آفت کش ها را یاد می گیرند برای محیط زیست خوب نیستند، اگر این آفت کش بتواند جایگزین یکی از این آفت کش های سمی شود، شگفت انگیز خواهد بود.

به عنوان یک قارچ خوراکی که معمولاً علوفه‌ای می‌شود، کوکلج پیشنهاد می‌کند که قارچ‌ها علاوه بر آفت‌کش زیستی می‌توانند یک محصول مشترک بالقوه برای کشاورزان نیز باشند، اما مطالعات آینده باید این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهد.

ریشه این قضیه چیست؟

آلیشیا بانول، دانشجوی کارشناسی ارشد در آزمایشگاه Thorn، بر بازسازی جنگل‌ها و نقش قارچ‌ها در بازسازی جنگل‌های کانادا ایفا می‌کنند، متمرکز است.

هنگامی که یک جنگل، مانند آنچه Banwell در خلیج گاندر، نیوفاندلند مطالعه می‌کند، جنگل‌زدایی می‌شود، اغلب نهال‌های درختی که در مهد کودک رشد می‌کنند در محل جنگل‌زدایی کاشته می‌شوند تا جایگزین جنگل برای نسل بعدی شوند.

در حالی که این نهال‌ها در چند سال اول زندگی خود در مهد کودک رشد می‌کنند، یک تشک فازی از قارچ‌ها که به ریشه‌هایشان متصل است، به نام قارچ‌های اکتومیکوریزیال ایجاد می‌کنند.

این جنگل همچنین تشک فازی خود را از قارچ های اکتومیکوریزا ایجاد می کند که با بالا کشیدن لایه بالایی خزه و خاک قابل مشاهده است. این قارچ‌ها شبکه‌ای زیرزمینی در جنگل تشکیل می‌دهند که به درختان متصل به شبکه اجازه می‌دهد تا منابعی مانند کربن، نیتروژن و سایر مواد مغذی مهم را بین یکدیگر انتقال دهند، علاوه بر این، قارچ‌های خوراکی زیادی مانند لوستر تولید می‌کنند.

بازسازی جنگل‌های نیوفاندلند

بانول برای مطالعه خود از ریشه درختان طبیعی موجود در جنگل و نهال هایی که در آنجا کاشته بود نمونه برداری کرد که نمونه ای از صنعت جنگل محلی بود.

تنها تعداد کمی از قارچ ها در این نهالستان ها مستعمره می شوند، اما در جنگل، شبکه متنوعی از قارچ ها مانند قارچ chantarelle (Cantharellus enelensis) و درختانی وجود دارد که با هم کار می کنند تا جنگل های نیوفاندلند را بازسازی کنند. باز هم این با وجود خاک ضعیف است.

هاگ قارچ

بانول گفت: “همه جا هاگ قارچ وجود دارد. هر نهال درختی در مهدکودک همان چند قارچ را دارد که در سیستم ریشه خود مستعمره می شود.” من می خواهم بدانم وقتی اینها به فضاهای طبیعی وارد می شوند چگونه کار می کند.

آیا قارچ های اکتومیکوریزای نهال های درختان پرورش یافته در مهدکودک روی قارچ های اکتومیکوریزای موجود در جنگل از جمله لوسترهای خوراکی تاثیر می گذارند؟ آیا آنها جایگزین قارچ های اکتومیکوریزای درختان می شوند؟ جنگل؟ یا قارچ های اکتومیکوریزای جنگل جایگزین آنها می شوند؟

هنوز داده‌های کافی برای گزارش هیچ یافته‌ای وجود ندارد، اما پاسخ به این سؤالات به بانول می‌گوید که پس از احیای جنگل چه اتفاقی برای قارچ‌های اکتومیکوریزای جنگل می‌افتد و به طور بالقوه منجر به تحقیقات بیشتر در مورد چگونگی بهبود شیوه‌های احیای جنگل برای حفظ تنوع زیستی قارچی می‌شود.

آینده، قارچ

همانطور که کوکولج و بانول مطالعات خود را زیر نظر تورن تکمیل می کنند، آینده برای قارچ شناسان جوان روشن است. تورن گفت که مانند خود قارچ‌ها، بیوتکنولوژی قارچی یک صنعت در حال رشد است، زیرا هر روز استفاده‌های جدیدی از قارچ‌ها مانند قارچ‌ها و قارچ‌ها کشف و توسعه می‌یابد.

مردم از قارچ ها برای انواع چیزهایی استفاده می کنند که قبلاً به آن فکر نمی شد. قارچ ها برای ایجاد جایگزین های فوم فوم، جایگزین های گوشت برای غذاهای گیاهی و حتی داروهای جدید استفاده می شوند. انواع آنتی بیوتیک های جدید از قارچ ها تولید می شود. شگفت انگیز است و زمان هیجان انگیزی برای مطالعه قارچ است.

تهیه و ترجمه: هاگ

منبع:فیز

دانستنی‌ها درباره قارچ را در هاگ بخوانید.

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا