آفات قارچآکادمی قارچکلینیک

مگس های قارچ – قسمت دوم

مگس های قارچ (MUSHROOM FLIES) با توجه به اهمیت فوق العاده مگس های قارچ در انتشار بیماری های مهلک در مزارع قارچ و خسارات فیزیکی ناشی از تغذیه لارو انها به محصول، بر آن شدیم تا اطلاعات و جزئیات بیشتری از سیکل زندگی آنها در اختیار علاقه مندان قرار دهیم تا با آگاهی بیشتری، مبارزات موثری ترو ارزانتری با این افات داشته باشند.

در صنعت قارچ سه نوع مگس مهم با نام های Cecid fly, Phorid fly, Sciarid fly بعنوان مهمترین ناقلین بیماری ها وجود دارد که مگس  Sciarid fly از سایرترین فعال تر و اثر گذارتر می باشد.

مگس قارچ Cecid Fly

در سالن پرورش قارچ حشره ماده معمولا بر روی سطح بستر (کمپوست)، نزدیک محلی که بتواند تخم گذاری کند درحال تردد دیده می‌شوند. حشره ماده با وسواس و دقّت بالا محل تخم گذاری را انتخاب میکند.

حشره ماده قادر به شناسایی بازمانده سموم حشره کش از جمله دیمیلین در بستر می‌باشد و از تخم گذاری در نزدیکی آن، پرهیز می‌کند. همچنین قادر به شناسایی نقاطی که کپک سبز (تریکودرما) در آن رشد خواهد کرد ،می‌باشد تا تخم های خود را درنزدیکی آن بگـذارد.

با توجه به میزان تغذیه در مرحله‌ی لاروی، حشره ماده ممکن است بیش از 150 عدد تخم گذاری نماید.

تخم ها، کوچک به طول 16/1 اینچ، شفاف، سفید و بیضی شکل می‌باشند کـه ممکن است توسط حشره مــاده به صورت تکدانه و یا گروهی گذاشته شوند.

لاروها، 4 تا 6 روز پس از تخم گذاری، در دمای معمولی کمپوست (24 – 27 درجه سانتی گراد) از تخم ها خارج می‌شوند.

لارو دارای 4 مرحله ی رشد (instar) می‌باشد که در طول آن به حداکثر رشد خود (4/1 اینچ) خواهد رسـید که اولین مرحله آن با شروع تغذیه در کمپوست آغاز می‌شود.

لاروها بسیار حریص بوده و هرآنچه که در مسیر حرکت خود، در خاک و کمپوست در آرواره های خود بیابد، خواهــد خورد، که شامل سایر لاروها سیارید (conibals)، لارو ســایر حشرات، کمپوست و میسیلیوم می‌باشد.

لاروها میسیلیوم های درحال رشد و الیاف کمپوست عاری از میسیلیوم، را برای خوردن ترجیح می دهند.

برای آن‌ها ، تغذیه از کمپوست کاملا سفیدشده با میسیلیوم، بسیار سخت است زیرا که الیاف این کمپوست به وسیله کریستال های اگزالات کلسیم پوشیده شده است.

در حدود 21 روز پـس از تخم گذاری توســط حشـره ماده، لارو وارد مرحـله شـفـیرگی (pupa) می‌شود. حشره در این مرحله، بدون فعالیت و تغذیه می‌باشد. دراین مرحله لارو برای محافظت، به دورخود از الیاف ابریشم مانندی پیله ای می‌تند.

طول مرحله شفیرگی در حدود یک هفته می‌باشد که حشرات نر، یک تا دو روز زودتر از خواهران خود زودتر از شفیره خارج می‌شوند.

در دمای طبیعی کمپوست (24 تا 27 درجه سانتی گراد)، سیکل کامل زندگی مگس، 28 روز به طول خواهد انجامید.

لاروها از طریق کاهش کمی و کیفی محصول و حشرات بالغ به وسیله توانایی خود از طریق انتشار بیماری ها یی نظیر حباب ها، کپک سبز و لکه باکتریایی خسارت وارد می‌کنند.

در مرحله تهاجم ممکن است که لاروها در ساقه قارچ، تونل هایی را ایجاد کنند که سبب سیاه شدن ساقه و افت بازار پسندی محصول می‌شود.

مگس سیارید، دارای دو نسل می‌باشد 

نسل اول شامل مگس هایی است که تخم آن ها توسط حشره بالغ در مرحله خنک کردن کمپوست در فاز دوم کمپوست سازی در  کمپوست گذاشته شده است. حشره بالغ این نسل قبل از برداشت فلاش یک ظهور خواهد کرد. لارو این نسل خسارت اندکی به محصول وارد می‌کند ولی باعث انتشار آلودگی‌های قارچی احتمالی موجود در سالن خواهد شد.

نسل دوم شـامل مگس هایی است که تخم آن ها توسط حـشره ماده در کـمپوست و در طـول مرحـلـه spawn-run گذاشته شده است. حشره بالغ آن با شروع فلاش یک ظهور خواهد کرد. خسارت توسط این نسل بسیار شدیدتر می‌باشد.

یک سالن‌دار با استفاده از تمام آگاهی های موجود از سیکل زندگی مگس قادر خواهد بود تا با بکارگیری بهداشت، درزبندی درها و سایر ورودی ها به سالن، حشره کش ها و سایر روش های مبارزه با مگس ها (مبارزه بیولوژیک)، دریک جدول زمان‌بندی مناسب، مبارزه موثری با مگس سیارید داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + 16 =

دکمه بازگشت به بالا