آکادمی قارچمقالات کاربردی

برداشت قارچ

در حسرت ایده آل بودن تمام فاکتورهای دخیل در تولید اعم از کیفیت کمپوست و خاک پوششی، تکنیک سالن دار در پرورش و … در روز 10–11 پس از شروع دوره هوادهی با شوک سالن پرورش قارچ با بستری با قارچ های عمده 95–85% کوچک (1 تا 3 سانتی متر) مواجه خواهیم شد و بعضاً قارچ های درشت با قطر 5 سانت و بیشتر نیز به چشم می خورد.      

متأسفانه به دلیل عدم آگاهی و آموزش حرفه ای پرسنل برداشت، قارچ چین ها و به دلیل راحتی کار و صرفه اقتصادی خود تنها از همان ابتدا اقدام به برداشت با حجم زیادی از قارچ های با قطر 5 سانتی متر خواهند بود و در روزهای آتی برداشت با حجم زیادی از قارچ های برداشتی مواجه شده و از آنجا که تنها به کیلوگرم قارچ، برای برداشت مهم است بدون در نظر گرفتن کیفیت محصول برداشتی به انتظار روز دوم و سوم و چهارم خواهد ماند که نتیجه آن چیزی جز خسران و ضرر برای مجموعه نخواهد بود.

با ادامه رشد پین ها کوچک و متوسط در 24 و 48ساعت آتی با بستری مواجه خواهیم شد که پوشش سفید رنگی از قارچ کاملاً پر و پوشیده خواهد بود. محصول چنین بستری قارچ ضعیف، در شرف باز شدن چیزی نیست و عمدتاً چنین محصولی به دلیل عدم ماندگاری محیط از اقبال خوبی در فروش نیز برخوردار نخواهد بود و در چینی شرایطی ضمن افزایش میزان بار درجه 3 و کاهش ارزش قیمتی محصول در بازار فروش و … نیست.

مزرعه و واحد بازرگانی دچار سردرگمی خواهند شد که دلیل آن را شاید به درستی نخواهند دانست.                            

درست است که باید به قارچ چین دائماً گوشزد کرد که از ریزچینی بپرهیزد و تنها به برداشت قارچ های درشت اکتفا کند ولی باید در صورت اجرای دائمی این دستور در تمام ایام برداشت، مطمئناً به دلیل تراکم زیر قارچ های متوسط در شرف بازشدن، هیچگاه قارچ های درشتی بر روی بستر نحواهیم داشت.                                                                                

بدیهی است که در روز اول برداشت و حتی روز صفر برداشت که بستر با تراکم پین های زیاد مواجه است باید شرایطی را برای رشد پین ها و تبدیل به قارچ درشت در روزهای آتی ایجاد کرد و این کار تنها با حذف درصدی از قارچ های ریز در روز صفر برداشت امکان پذیر است. یعنی در کنار برداشت قارچ های درشت موجود در بستر در این ایام اقدام به برداشت قارچ های درشت و ریز می شود تا فضای لازم برای افزایش سایز قارچ ها در روزهای آتی را فراهم آورد.                                         

قطعاً این روش برای تیم برداشت با تفکر تستی بسیار آزاردهنده خواهد بود ولی با کمی صبر و تمرین متوجه خواهید شد اگر در روز اول درصدی از قارچ های متوسط و کوچک را ضرر کنیم در روزهای 2 و 3 و 4 برداشت با افزایش برداشت قارچ هائی با سایز و با کیفیت و کمیت ایده آل و البته برای مجموعه تولید خواهد داشت.                                

زمان برداشت قارچ

تکنیک ها و روش های پرورش تنها پارامترهای تعیین کننده کیفیت محصول نیستند و روش برداشت نیز بر روی کیفیت نهایی محصول اثرگذار است. قارچ ها فاقد لایه محافظتی بیرونی هستند و همین موضوع آنها را به محصول بسیار حساس تبدیل کرده است. پس گفتنی نیست که باید میزان ضربه خوردن و زخمی شدن باید به حداقل برسد.          

برای انجام عملیات برداشت خوب توجه به نکات ذیل الزامی  است:                                                                         

1. تماس حداقلی با دست در زمان برداشت و قراردادن در ظروف، این بدین معنی است که پس از برداشت بلافاصله آن را در ظرفی قرار دهید که قرار است با آن فروخته شود.

2. در هر بار دراز کردن دست به سمت بستر برای برداشت قارچ تعداد قارچ های زیادی را در دست قرار گیرند که با تعداد کم قارچ در دست این مورد امکان پذیر است.

3. به طور مرتب دستان خود را به منظور پرهیز از خاکی شدن تمیز کنند. تیغه چاقو را مرتب به منظور جلوگیری از خاکی شدن و ایجاد برش و ایجاد اثر برش بر روی ساقه، مرتب تمیز کنید.

4. هیچگاه سعی نکنید تا تمام قارچ های بستر را از یک سمت یا طرف طبقه برداشت کنید زیرا عمل مانع از آسیب رسیدن به قارچ ها در حین برداشت خواهید شد.

5. وضعیت قرار گرفتن مناسب قارچ چین ها و تسلط بر بستر در عملیات بسیار مهم است.

6. نداشتن وضعیت قرار گرفتن بدین معنی است که قارچ چین ها خیلی سریع خسته می شوند و مانع از تمرکز آنها در حین کار خواهد شد.

داشتن وضعیت خوب سینی ارتفاع سکوی قارچ چینی، ارتفاع مناسب از طبقات و تجهیزات که امکان را از طبقات زیرین راحت تر کند.

7. تمام طبقات باید براحتی در دسترس قارچ چین باشد.

8. سکوی قارچ چینی به شکلی طراحی شود که تمام مایحتاج عملیات برداشت را به روی آن قرار دهیم.

Peter bec

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا