آکادمی قارچمقالات کاربردی

مدیریت صحیح برداشت قارچ

کمیت و کیفیت محصول با تغییر نگاه در برداشت قارچ، پس از صرف هزینه های گزاف تولید و تحمل دشواری های طاقت فرسا یک تولید کننده از پر سالن تا ظهور قارچ بر روی بستر در روز اول برداشت، متاسفانه به دلیل فشار کار روزانه موجود در مزرعه، عملیات برداشت قارچ و رعایت نکات فنی مربوطه کار معمولی و روزمره قلمداد شده و مورد بی توجهی تیم تولید و مدیریت مجموعه قرار می گیرد. قابل توجه است که 50% کیفیت و کمیت محصول برداشتی به روش برداشت و زمان مناسب آن بستگی دارد که با توجه و رعایت این نکات  می توان محصولی با کیفیت و کمیت بسیار عالی برداشت کرد.

با مطالعه منحنی رشد قارچ خوراکی متوجه می شویم که در ابتدای دوره رشد، سرعت رشد کم بوده و با گذشت زمان سرعت رشد افزایش یافته به شکلی که در مرحله ای از رشد، تنها در 24 ساعت سرعت رشد دو برابر خواهد شد. این بدین معنی است که در طی یک ساعت قارچ 4% رشد و افزایش وزن خواهد داشت و با هر ساعت تاخیر در انجام عملیات برداشت و بدون صرف هزینه های اضافی، 4% به محصول برداشتی خواهد شد. برای حصول این افزایش برداشت باید فضای مناسب برای رشد قارچ مهیا شود و بدون فضای کافی برای رشد، قارچ ها شروع به پشت باز شدن نموده که نتیجه آن چیزی جز افت درکیفیت و کمیت محصول برداشتی و البته کاهش سود نخواهد بود.

 

مدیریت صحیح برداشت قارچ
مدیریت صحیح برداشت قارچ

انتخاب قارچ مناسب برای برداشت مهم ترین و کلیدی ترین گامی است که محصول با کیفیت و کمیت را تضمین می کند. این موضوع تنها شامل برداشت قارچ های درشت نیست بلکه شامل ایجاد فضای مناسب برای رشد حداکثری قارچ های موجود بر روی بستر با حفظ کیفیت است این کار مهم در حقیقت مهارت ارزشمندی است که با اموزش و کسب تجربه توسط قارچ چین قابل دستیابی است.

بعنوان مثال در زمان برخورد با قارچ خوشه ای بر روی بستر، از وسط خوشه باید قارچی را برداشت کرد. که البته گفتن این موضوع از عمل کردن به آن خیلی راحت تر است زیرا در حین جدا کردن قارچ از وسط خوشه، قارچ های دیگری به احتمال زیاد به همراه آن از خوشه جدا خواهد شد. در این وضعیت با بررسی و نگاه دقیق به خوشه متوجه خواهیم شد با بجدا کردن کدام قارچ احتمال موفقیت یعنی عـدم جدا شدن سایر قارچ ها از خوشه به 70-80% خواهد رسید.

برداشت قارچ

انتخاب قارچ بیشترین زمان را در روز اول برداشت به خود اختصاص خواهد داد که به ظاهر تلف کردن وقت است اما پاداش این تلاش، سرعت مناسب برداشت در کنار افزایش قابل توجه تولید در متر مربع در روزهای آتی برداشت خواهد بود.

در بیشتر مزارع مدیر مجموعه تنها بر اجرای عملیات برداشت به کلمه عام آن توجه دارد ولی در برخی دیگر با رویکرد آموزش، قارچ چین ها مسئول کار خود خواهند بود. بدین معنی که نه تنها مسئول طبقات برداشتی خود از حیث، سرعت و نظافت و… هستند بلکه پاسخگوی میزان کیلوگرم تولید قارچ درمتر مربع نیز خواهند بود.

همیشه اختلاف 2-3 کیلوگرمی بین راندمان برداشت کیلو گرم قارچ در ساعت قارچ چین ها وجود دارد و در ظاهر ممکن است قارچ چینی که تولید کیلوگرم قارچ در متر مربع بالاتری نسبت به بقیه دارد ، راندمان در ساعت برداشت کمتری داشته باشد. به مدیران مزارع توصیه می شود که تنها به سرعت اجرای کار قارچین توجه نکرده بلکه میزان تولید در متر مربع قارچ در شرایط برابر ( سالن و طبقات مشابه) را نیز مورد توجه ویژه داشته باشند زیرا که سود آوری بیشتر مجموعه در گرو بالا بردن میزان کیلوگرم تولید در متر مربع سطح زیر کشت است. اختلاف در میزان تولید قارچ در متر مربع در نگاه اول قابل رویت و لمس نیست ولی با بررسی دائمی عملکرد قارچ چین ها و سالن ها می توان به آن پی برد و از آن برای شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه استفاده نمود.

در آخر آموزش اعضا تیم قارچ چینی بهمراه بررسی و نظارت دائم عملکرد انها  ابزار موثری در تولید ایده ال محصول از حیث کمیت و کیفیت یک مزرعه خواهند بود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × دو =

دکمه بازگشت به بالا