دانش افزاییمهندس پیرایش

پاستوریزه و آمونیاک گیری در تونل (قسمت دوم)

در این بخش همراه ما باشید با توضیحات لازم و ضروری درباره روش پاستوریزه و آمونیاک گیری بدون استفاده از دیگ بخار

اگر اختلاف دمای کود و هوا کم باشد یعنی دمای هر دو نزدیک باشد با کم کردن مقدار سیر کوله یا خاموش کردن فن اختلاف را بیشتر نماییم تا به حدی که توضیح داده‌شده است برسیم. زیرا، آمونیاک گیری به خوبی انجام نمی‌گیرد اگر عمل سیر کوله زیاد باشد و اختلاف کود و هوا کم باشد اختلاف دمای کود و هوا باید به حدی باشد که توضیح داده شد.

اگر قدرت گرمازایی کود زیاد باشد و دمای زیر کود هم ۴۵ درجه سانتی‌گراد باشد قسمت فوقانی کود دمایش بیشتر از ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌نماییم پس بهتر از دمای زیر کود به‌اندازه ۲ تا ۳ درجه بکاهیم (به‌وسیله هوای آزاد) تا دمای قسمت فوقانی کود از ۵۰ تجاوز نکند یعنی دمای زیر کود را به ۴۳ – ۴۲ برسانیم تا دمای قسمت فوقانی کود از ۵۰ درجه سانتی‌گراد تجاوز نکند. سیرکوله قوی و زیاد (هوای در گردش) در تونل موجب خشک شدن کمپوست می‌گردد.

دمای زیر کود

وقتی‌که دمای زیر کود (قسمت تحتانی کود) ۵۶ درجه سانتی‌گراد باشد، دمای کود در قسمت فوقانی از ۶۰ درجه سانتی‌گراد تجاوز نمی کند و دمای بالای کود (دمای هوای برگشت) درهرصورت زیر ۶۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود. اگر دمای کود از ۶۰ درجه سانتی‌گراد تجاوز کند یک انرژی گرمایی کافی برای مرحله آمونیاک گیری نیست چون قدرت گرمازایی کود در بالای ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مقدار قابل  توجهی از دست می‌رود و اثر بر اختلاف دمای قسمت تحتانی کود (هوای دمنده)و قسمت فوقانی کود خواهد داشت.

به عبارت دیگر اختلاف دمایی کم می‌شود و این نشان‌دهنده این است که کود قدرت گرمازایی خود را در حین پاستوریزه که از ۶۰ درجه سانتی‌گراد تجاوز کرده ازدست‌داده است. معلوم گردیده است که اگر دمای هوا از ۵۸ درجه سانتی‌گراد ر حین پاستوریزه تجاوز کند اثر نامطلوبی بر محصول خواهد داشت.

تشخیص گرمازایی

اگر بخواهیم قدرت گرمازایی کود را تشخیص دهیم به این طریق که دمای قسمت تحتانی کود که مساوی است با دمای زیر کود و ترموتوری که در کانال زیر کود قرارگرفته دلالت‌کننده دمای تحتانی کود می‌باشد پس لزومی ندارد که ترمومتری در قسمت تحتانی کود جای دهیم .

هر چه اختلاف دمای زیر کود با قسمت فوقانی کود بیشتر باشد قدرت گرمازایی کود زیاد است و اختلاف کمتر باشد کود به مقدار متناسبی از انرژی گرمایی خود را ازدست‌داده است معمولاً در قارچ کاری‌هایی که بخواهند به‌صورت اتوماتیک دما را کنترل کنند ترموستاتی در کانال زیر کود تعبیه می‌نماید و اگر اختلاف زیاد باشد ترموستات بسته می‌گردد.

باید توجه داشت اختلافات دمایی پائینی و بالای کود ربطی به یکنواختی دمای طول کود که ترمو مترهای ۳-۲-۱ قرارگرفته‌اند ندارد بلکه این ترمومتر ها دلالت‌کننده یکنواختی دمای کود می‌باشد.

دمای هوای سیرکوله همیشه کمتر از دمای حداکثر کود می‌باشد و این اطلاعات همه گویای قدرت گرمازایی کود است هرچه اختلاف دمای هوا سیرکوله و دمای کود بیشتر باشد قدرت گرمازایی کود بیشتر است.

پاستوریزه و آمونیاک گیری در تونل (قسمت دوم), هاگ

میکرواورگانیزم‌ها

راه دیگر برای تشخیص قدرت گرمازایی کود این است تفاوت دمای رفت (زیر تونل) با هوای برگشت بالای تونل را دمای کود بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد در حین آمونیاک گیری فعالیت دمایی کود را کاهش می‌دهد به دلیل اینکه گرمای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد بالاتر از حد است که میکرو اورگانیزها به فعالیت تولیدمثل و غذا سازی برای قارچ ادامه دهند و درنتیجه محصول کاهش پیدا می‌کند.

اگر دمپر (۱) را بازکنیم و دمپرکشویی (۲) را به بندیم صد درصد هوای آزاد وارد می‌شود و از دریچه لودر خارج می‌گردد با دمپر کشویی می‌توان مقدار درصد هوا آزاد را تنظیم نمود. اگر کاملاً ببندیم و دمپر کشویی (۲) را بازکنیم عمل سیرکوله (هوای در گردش) صورتمی گردد. اگر دمپر هوای آزاد کاملاً بسته باشد و دریچه سیرکوله باز باشد هوا دور خود می‌چرخد و دریچه لودر کاملاً بسته می‌گردد زیرا هوای تازه بازنیست که فشار ایجاد نماید تا دریچه لودر بازگرد به‌محض اینکه مقداری دمپر کشویی هوای آزاد را بازکنیم فشار مثبتی ایجاد می‌گردد و دریچه لودر بازمی‌گردد باز شدن دریچه لودر بستگی به مقدار هوای تازه دارد هرچقدر هوای آزاد را بیشتر وارد کنیم دریچه لودر بیشتر بازمی‌گردد.

باز کردن هوای آزاد

بعدازاینکه پاستوریزه به اتمام رسید با باز کردن هوای آزاد دمای زیر کود را در عرض ۵ ساعت به دمای آمونیاک گیری می‌رسانیم. این عمل بخارآب و گازکربنیک که در مدت پاستوریزه ایجاد گردیده است از دریچه لودر خارج می‌گردد و اکسیژن ب اندازه کافی از طریق هوای تازه از خارج وارد تونل می‌شود که محیط را برای فعالیت‌های میکرو بی آماده می‌نماید. ارگانیزم‌های هوازی آماده می‌نماید با هوادهی بعد از پاستوریزه مقدار گازکربنیک.

بعدازآن مقدار متناسبی کاهش می‌یابد و غلظت آن کمتر از ۳/۰% می‌گردد و بعد به‌تدریج به مقدار ۱ تا ۲% می‌گردد. اگر جریان سیرکوله (هوای گردش) در حد عادی بیشتر گردد دمای هوای کود به هم نزدیک می‌گردند. مقدار گازکربنیک (CO2) در تونل وابستگی مستقیمی با دمای کود دارد، یعنی هر چه دمای کود فزونی یابد مقدار (CO2) بیشتر می‌گردد.

مقدار هوای تازه که وارد تونل می‌شود باید فقط به حد موردنیاز باشد هوای تازه اضافی اثر معکوس بر روی محصول خواهد داشت. در موارد دیگر تونل به‌وسیله بخارآب پاستوریزه و آمونیاک گیری می‌گردد و هوای بیشتر از حد علی‌الخصوص در زمستان که هوای سرد وارد می‌شود کود را خیس می‌نماید.

مدت‌زمان فاز دوم

مدت‌زمان فاز (۲) بستگی به مقدار آمونیاک در زمان پر کردن تونل دارد. اگر غلظت آمونیاک ۴/۰% در مواردی خشک کود باشد. زمان فاز ۲) ۷ روز به طول می‌انجامد یک روز بعد از پر کردن تونل گاز آمونیاک (NH3) به مقدار ۱/۲ تا ۱/۳ از غلظتش کاسته می‌گردد در عرض یک هفته در شرایط نرمال گاز آمونیاک به حدی می‌رسد که قابل بذرپاشی باشد یعنی ۱/.۰

گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که سریعاً گاز آمونیوم به حد بدر پاشی می‌رسد یعنی زودتر از یک هفته چون قارچ کاری‌ها طبق برنامه کار می‌کنند و هنوز آمادگی تخلیه تونل نیست سؤال این است که آیا دمای کود را به درجه بذرپاشی ۲۵ برسانیم. یا اینکه در …. دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد باشد. جواب این است که اگر کود را به ۲۵ درجه سانتی‌گراد برسانیم و بذر نزنیم. باکتری‌های مزوفیل (نیمه گرمازا) شروع به فعالیت می‌کنند و بالانس غذایی کود را …. می‌برند دوماً اینکه کود ۲۵ درجه سانتی‌گراد بذرپاشی نشده دعوت برای اراضی می‌کند پس بهتر است تا در دمای ۵۲ درجه سانتی‌گراد بماند تا زمان تخلیه که مطابق با برنامه قارچ کاری است برسد.

 

برای مطالعه بخش اول مقاله روی لینک کلیک کنید.
روش اندازه گيری رطوبت نسبى
>
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا