PH بستر قارچ صدفی

میزان pH مطلوب در بستر بین ۶/۵ – ۵/۵ است. اگر چه میسلیوم می‌تواند در pH بین ۷/۵ – ۴/۲ زنده بماند.
با کاهش pH، رشد میسلیوم کاهش می‌یابد و در pH ۴، رشد آن متوقف می‌شود.

مراحل پرورش قارچ دکمه ای

قارچ‌ها برخلاف دیگر گیاهان فاقد گل و دانه هستند و به جای دانه یا به اصطلاح بذر، هاگ یا اسپور تولید می‌کنند. بنابراین قارچ در زمره‌ی گیاهان تولید کننده‌ی هاگ یا اسپور محسوب می‌شود و در شاخه‌ای به نام ریسه دارام و تولید کنندگان اسپور قرار می‌گیرند.

بسته بندی

بعد از انجام تمامی این مراحل به مرحله بسته‌بندی کردن قارچ می‌رسیم. قارچ خوراکی، که در اینجا
بیشتر قارچ‌های دکمه‌ای مدنظر است، دارای عمر کوتاهی هستند.

روش های نگه داری قارچ

برای نگه داری قارچ بیشتر از ۴ الی ۵ روز، به دلیل جلوگیری از فاسد یا خراب شدن آن باید یک دسته
فعالیت‌هایی انجام داد برای مثال می‌توان از روش‌های خشک کردن ، انجماد یا کنسرو کردن استفاده
کرد.

برداشت ( قسمت دوم)

حال بعد از انجام تمام مراحل (که در پست‌های قبل به‌گونه‌ای مفصل توضیح داده‌شده است) نوبت به عمل برداشت می‌رسیم.