آکادمی قارچبیماری های قارچکلینیک

بیماری کپک سبز

کپک سبز (Trichoderma spp)، یکی از مهمترین بیماری های قارچی که در کمپوست و بستر رویش قارچ خوراکی است که پتانسیل خسارات سنگین به تولید کننده قارچ را دارا می باشد، کپک سبز (Trichoderma spp) دارای گونه ها و زیرگونه های متعددی می باشد.

اهمیت این جنس به لحاظ داشتن توانایی حمله و پارازیت قارچ های خوراکی و تجزیه چوب و محصولات سلولوزی در طبیعت و همچنین تولید آنتی بیوتیک و توکسین است این کپک قادر است خسارات سنگین به تولید کننده قارچ خوراکی وارد کند.

مهمترین گونه های این قارچ عبارت است ازTrichoderma viride, T.virens, T.knoingii, T.atroviride, T.avreoviride, T.pseudokoningii, T.harzianum

علت نام گداری کپک سبز بر روی این قارچ است که پس گونه های مختلف این قارچ قادر به تولید اسپورهای فراوانی به رنگ سبز (از سبز روشن تا تیره) می باشند.

گونه هایی از این کپک برروی چوب بویژه چوب های تازه که کربوهیدارت زیادی دارند گزارش شده است برخی از این گونه ها در اسیدتیه زیر 6 رشد خوبی دارند ویژه که اگر در کمپوست به دلیل ازت کم نسبت  C/N در دامنه 22-23 باشد.

از هولناک ترین گونه های کپک سبز T.harzianum است ک نه تنها در کمپوست (کلش هایی که بطور کامل کمپوست نشده اند) بلکه نیز قادر به تولید خسارات می باشد. دمای توده کمپوست تونل با آلودگی به این کپک 30-35 درجه افزایش می یابد به این کپک ریسه های قارچ خوراکی در محدوده رشد خود را چه در کمپوست و چه در خاک خواهد گشت.

این کپک در مرحله اسپان ران (Spawn-ran) توده سفید رنگی تولید میکند که در کناره بلوکها، سطح بستر و حتی روی خاک پوششی قابل رویت می باشد.

از مهترین علائم بروز این بیماری می توان به موارد زیر اشاره کرد

 • تولید بالشتک های کوچک و بزرگ سبز رنگ به روی کمپوست و خاک
 • ایجاد لکه های قهوه ای رنگ بر روی کلاهک یا ساقه قارچ (بویژه در نزدیکی محل تماس ساقه قارچ با خاک)
 • مهترین روش انتقال و انتشار این کپک در مزرعه حتی اقبال از مزرعه ای به سایر مزارع، جابه جایی اسپور به شکل های مختلف مثل انتقال توسط کارگر ماشین حمل ادوات کار آبیاری قادر است در زمان نامناسب مگس های قارچ کنه ها و … است.

غالبا همراه با این کپک جمعیت بزرگی از کنه های فلفل قرمز (red pepper) در بستر مشاهده می شود که علت آن تغذیه این کنه از اسپور کپک سبز است. این خود نیز یکی ای شانه های وجود کپک سبز در بستر قارچ به شمار می رود.

نکات مهم در کنترل مبارزه با کپک سبز قارچ

 • حذف چوب در طبقه بندی سالن ها
 • استفاده از فیلتر ها در هواساز سالن های پرورش و تونل های کمپوست
 • نگهداری غلظت آمونیاک در تونل های پاستوریزیه کمپوست به مدت 3 ساعت درغلظت ppm450
 • ضد عفونی ادوات، ماشین آلات بلوک زن، سالن کشت، راهروها و …
 • پوشش بستر پس از تخته کوبی بستر با روزنامه یا نایلون تا لحظه خاکدهی
 • جمع آوری قارچ ها و پایه های افتاده روی بستر و زیر طبقات
 • مبارزه مستقیم با کپک سبز با استفاده از نمک و یا محلول قارچ کش روی لکه های بیماری
 • مبارزه شیمیایی با کپک سبز با قارچ کش موثر مثل کاربندازیم در زمان های مناسب
 • مبارز موثر با قاتلین نظیر مگس های قارچ و کنه ها شامل درزبندی سالنها نصب قله های نوری مبارزه شیمیایی
 • رعایت نکات بهداشت فردی پرسنل بویژه پرسنل قارچ، کارگران تخته کوبی وخاکدهی
 • Cook-out موثرسالن های پرورش پس از پایان برداشت در دمای 70 درجه به مدت 10-12 ساعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + نه =

دکمه بازگشت به بالا