چگونگی پیدایش قارچ آگاریک

یکی از مشکلاتی که جویندگان قارچ با آن مواجه هستند هنگامی ست که قارچی که یافته‌اند را چگونه به‌درستی تشخیص دهند،مخصوصاً اگر تمایل به خوردن و امتحان کردن آن (قارچ) را داشته باشند.

قارچ کپرینوس سینروس

قارچ  coprinus cinerus در فصل بهار و پاییز بعد از بارندگی بر روی بقایای گیاهی در حال پوسیدن دیده می‌شود، و مانند بیشتر کپرینوس‌ها عمر کوتاهی دارد، و خیلی سریع کلاهک قارچ براثر ترشح آنزیم‌ها از بین رفته تا اسپور قارچ در محیط پراکنده گردد.