جهاد کشاورزی

پرورش سریع بلدرچین با قارچ خوراکی !!!

افزودن دو درصد قارچ صدفی و دکمه‌ای به جیره غذایی بلدرچین ژاپنی

پرورش بلدرچین، از جمله مشاغلی است که به سادگی در فضاهای کوچک هم می‌توان انجام داد و دارای سوددهی بالایی است. به همین دلیل به خوراک بلدرچین، برای بهره‌وری بالاتر و میزان رشد بهتر و افزایش کیفیت گوشت بلدرچین، در مجامع تحقیقاتی و کشاورزی، توجه بسیاری شده است. یکی از آخرین تحقیقات پژوهشی برای پرورش بهینه بلدرچین، افزودن پودر قارچ خوراکی به غذای بلدرچین است. پرورش سریع بلدرچین با قارچ خوراکی!

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، با افزودن دو درصد قارچ صدفی و دکمه‌ای به جیره غذایی بلدرچین ژاپنی، دریافتند که این پودر می‌تواند به عنوان محرک رشد مناسبی برای غذای این پرنده در نظر گرفته شود. ابوالفضل اسعدی دیزجی، عبدالاحد شاددل تلی، ناصر ماهری سیس و جمشید قیاسی قلعه کندی استادیاران و حبیب اقدم شهریار دانشیار این دانشگاه،  مقاله پژوهشی خود را با عنوان «اثر استفاده از پودر قارچ های خوراکی بر ریخت شناسی و میکروب شناسی روده در بلدرچین های ژاپنی نر» در نشریه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی، سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز 1401) به چاپ رساندند.

آنها با بررسی 420 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی نر در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 7 تیمار در 3 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار این پژوهش را اجرا کردند. تیمارهای آزمایشی شامل: گروه شاهد، سطوح نیم، یک و دو درصد قارچ صدفی و سطوح نیم، یک و دو درصد قارچ دکمه‌ای بودند.

برای تهیه پودر قارچ‌ مورد نیاز، قارچهای صفی و دکمه ای به مدت 12 ساعت در دمای 60 درجه سلسیوس قرار گرفتند. سپس توسط یک آسیاب برقی آسیاب شده و الک با سوراخهای یک میلی‌متری گذرانده شد. ترکیب شیمیایی پودر قارچ به دست آمده، توسط استاندارد انجمن شیمی تجزیه تایید شد. پودر قارچ به دست آمده به جیره‌های آزمایشی اضافه شد. ترکیب جیره غذایی بلدرچین به شرح جدول زیر است:

جدول غذای بلدرچین
جدول غذای بلدرچین

پرنده‌ها با شرایط محیطی و مدیریتی یکسان به مدت 84 روز آزمایشی، تحت جیره‌های تغذیه‌ای خاص هر تیمار قرار گرفتند. شمارش باکتری‌های کلی فرمی در روده و بررسی ویژگی های ریخت شناسی روده در سن 84 روزگی انجام گرفت.

نتایج پرورش سریع بلدرچین با قارچ خوراکی:

مطابق نتایج به دست آمده، شمار کل باکتری های روده ی باریک، لاکتوباسیل ها، اشرشیاکلای و بیفیدو باکتر‌ی‌های روده بلدرچین های ژاپنی 84 روزه ، تحت تاثیر نوع و مقدار قارچ قرار گرفتند. بیشترین و کمترین مقدار شمار کل باکتری های روده باریک به ترتیب به تیمار شاهد و قارچ دکمه ای دو درصد تعلق داشت. عمق کریپت و طول خمل در قسمت های 10، 50 و 70 درصد روده به طور معنی داری تحت تاثیر نوع و سطوح مختلف قارچ صدفی و دکمه ای قرار گرفت.

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داده که استفاده از مکمل‌ های قارچ‌ های صدفی و دکمه‌ای، در جیره‌ای غذایی طیور گوشتی منجر به افزایش بیفیدوباکترها، لاکتوباسیل‌ها، در روده آنها می‌شوند؛ و تعداد باکتری‌های مضر را کاهش می‌دهند. مکانیسمی که به وسیله آن، رشد و تکثیر بیفیدوباکترها در روده جوجه‌ها می‌شود ناشناخته است، ولی از آنجا که قارچ سرشار از بتاگلوکانها است، ممکن است به عنوان یک پری بیوتیک به رشد این باکتری کمک و همچنین ممکن است این ماده محیط را از لحاظ فیزیکی و شیمیایی برای این باکتری مهیا کند.

بنابراین پژوهش نشان داد که استفاده از دو درصد قارچ صدفی و یا دکمه ای می‌تواند به عنوان محرک رشد در جیره غذایی بلدرچین ژاپنی استفاده شود. به نظر می‌رسد این فرصت خوبی برای صنایع تبدیلی قارچ خوراکی است، تا بتوان قارچ خوراکی مازاد، را به سود و ارزش مالی مناسب تبدیل نمود. اخبار جهاد کشاورزی در حوزه قارچ را دنبال کنید.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا