اخبار جهان در حوزه قارچ

گزارش روند 10 ساله بازار قارچ

گزارش جدید شورای قارچ به تازگی منتشر شده است که نشان دهنده تغییرات اقتصادی بازار قارچ و تغییر الگوی مصرف و تقاضا در بازار، طی 10 سال (2013 الی 2023) می باشد.
این گزارش تغییرات طولانی مدت در ترجیحات مصرف کنندگان برای قارچ های تازه (حجم و انواع فروخته شده) و تفاوت های منطقه ای را نشان می دهد که بینش های ارزشمندی را برای پرورش دهندگان، خرده فروشان و فعالان وابسته به صنعت قارچ فراهم می کند.
پس با ما همراه باشید با تحلیل و نتایج این گزارش.

*** آمارهای ارائه شده فقط شامل قارچ تازه (خام) می باشد و شامل صنایع تبدیلی نظیر کنسرو قارچ، قارچ بلنچ شده، قارچ خشک و فرآورده های غذایی حاوی قارچ (سوپ – سوسیس و کالباس و …) نمی باشد.

 

ارزش بازار قارچ:

فروش قارچ تازه به تنهایی (شامل صنایع تبدیلی نمیشود)، سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار است که نشان دهنده افزایش 211 میلیون دلاری یا 19.9 درصدی در بازه زمانی 10 ساله است.

میزان فروش قارچ در سال 2013: 1.057 میلیارد دلار

میزان فروش قارچ در سال 2023: 1.268 میلیارد دلار

میزان رشد بازار قارچ: 210.8 میلیون دلار افزایش داشته – 19.9% رشد

 

مقدار فروش انواع قارچ:

مقدار فروش قارچ تازه به تنهایی (شامل صنایع تبدیلی نمیشود)، سالانه حدود121 هزار تن است که نشان دهنده افزایش 1800 تن یا 1.5 درصدی در بازه زمانی 10 ساله است.

مقدار فروش قارچ در سال 2013: 120882 تن قارچ

مقدار فروش قارچ در سال 2023: 122606 تن قارچ

مقدار افزایش فروش قارچ: 1814 تن افزایش – 1.5% رشد

 

گزارش روند بازار قارچ
گزارش روند بازار قارچ

 

تغییر الگوی مصرف و تقاضای بازار:

 

بهای فروش انواع قارچ:

در حالی که قارچ دکمه ای سفید همچنان بیشترین فروش را دارد، اما مقایسه آمار 10 ساله تغییرات قابل توجهی را در فروش بر اساس نوع قارچ نشان می دهد.

در طی این 10 سال در تغیراتی درازمدت تقاضای مصرف کنندگان از قارچ دکمه ای سفید به سمت قارچ قهوه ای (crimini/baby bellas) و قارچ پورتوبلو (portabellas) حرکت کرده است.
در سال 2013، قارچ های دکمه ای سفید 66 درصد از کل فروش بازار قارچ را تشکیل می دادند، اما بعد از 10 سال این سهم به 52 درصد کاهش یافته است.

سهم قارچ های قهوه ای (ترکیبی از قارچ کرمینی crimini و پورتوبلو portabellas)، از 30 درصد کل فروش قارچ تازه در سال 2013، به 42 درصد در سال 2023 افزایش یافته است. فروش قارچ های قهوه ای در طی 10 سال نزدیک به 213 میلیون دلار افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش 67.4 درصدی است.

سهم قارچ های اگزوتیک (قارچ های خوراکی غیر از قارچ دکمه ای) اگرچه هنوز سهم کوچکی از بازار است، اما در سال 2023 به بیش از 5.8٪ رسیده است. این نشان دهنده افزایش 105.7٪ در 10 سال گذشته است!
درصد عمده ای از قارچ های اگزوتیک، مربوط به قارچ شیتاکه می باشد.

 

نوع و سهم فروش قارچ  سال 2013  سال 2023  تفاوت درصد رشد 
 قارچ دکمه ای سفید 696.4 میلیون دلار 665.5 میلیون دلار کاهش 30.9 میلیون دلار 4.4% –
 قارچ های قهوه ای (کرمینی – پورتوبلو) 315.6 میلیون دلار 528.4 میلیون دلار افزایش 212.8 میلیون دلار 67.4%
 قارچ های اگزوتیک 35.8 میلیون دلار 73.6 میلیون دلار افزایش 37.8 میلیون دلار 105.7%
 سهم بازارقارچ دکمه ای سفید 66% 52%
 سهم بازار قارچ های قهوه ای 30% 42%
 سهم بازار قارچ های اگزوتیک 3% 6%

 

مقدار فروش انواع قارچ:

مقدار فروش قارچ دکمه ای سفید در طی 10 سال حدود 14 هزار تن کاهش یافته، در عوض مقدار فروش قارچ های قهوه ای حدود 15 هزار تن افزایش داشته است.

در حالیکه هنوز سهم قارچ های اگزوتیک اندک است، اما باید توجه داشت که مقدار فروش آنها طی 10 سال گذشته  حدودا 2 برابر شده است!

نوع و میزان فروش قارچ  سال 2013  سال 2023  تفاوت درصد رشد 
 قارچ دکمه ای سفید 87180.5 تن 73527.3 تن کاهش 13699 تن 15.7% –
 قارچ های قهوه ای (کرمینی – پورتوبلو) 31524.6 تن 46674.6 تن افزایش 15150 تن 48%
 قارچ های اگزوتیک 1496.8 تن 2449.3 تن افزایش 952.5 تن 62.9%
 میزان قارچ دکمه ای سفید 72% 60%
 میزان قارچ های قهوه ای 26% 38%
 میزان قارچ های اگزوتیک 1% 2%

 

انواع قارچ در بازار
انواع قارچ در بازار (قارچ دکمه ای – قارچ قهوه ای – قارچ پورتوبلو)

ارزش بازار به تفکیک نوع قارچ

در این بازه 10 ساله، قارچ قهوه ای (کرمینی) بیشترین رشد را داشته با 91% رشد بازار یعنی تقریبا در طی این 10 سال میزان فروش آن 2 برابر شده است. اما قارچ پورتوبلو افزایش چندانی نداشته است!

مبلغ فروش قارچ  سال 2013  سال 2023  تفاوت  درصد رشد
کل فروش انواع قارچ تازه 1.057 میلیارد دلار 1.268 میلیارد دلار افزایش 210.8 میلیون دلار 19.9%
قارچ دکمه ای سفید 696 میلیون دلار 665.5 میلیون دلار کاهش 30.9 میلیون دلار 4.4% –
قارچ قهوه ای (کرمینی) 224.9 میلیون دلار 429.3 میلیون دلار افزایش 204 میلیون دلار 90.9%
قارچ پروتوبلو 90.8 میلیون دلار 99.2 میلیون دلار افزایش 8.4 میلیون دلار 9.3%

 

 

مقدار فروش به تفکیک نوع قارچ

در بخش حجم فروش نیز، قارچ کرمینی (قهوه ای) بیشترین رشد را داشته که حدود 70% می باشد، اما مقدار قارچ پورتوبلوی فروخته شده کاهش داشته است!

مقدار فروش قارچ  سال 2013  سال 2023  تفاوت  درصد رشد
کل مقدار قارچ تازه فروخته شده 120882 تن 122606 تن افزایش 1814 تن 1.5%
قارچ دکمه ای سفید 87180.5 تن 73527.3 تن کاهش 13699 تن 15.7% –
قارچ قهوه ای (کرمینی) 23405.3 تن 39734.7 تن افزایش 16329.3 تن 69.8%
قارچ پروتوبلو 8210 تن 6985.3 تن کاهش 1179.3 تن 14.5% –

 

با مقایسه 2 جدول ارزش فروش و مقدار فروش قارچ ها به تفکیک نوع آنها درمیابیم که قیمت تمامی این قارچ ها نسبت به 10 سال گذشته بالاتر رفته است؛ اما این افزایش قیمت برای قارچ دکمه ای سفید و قارچ کرمینی، خیلی شدید نبوده است اما برای قارچ پورتوبلو افزایش قیمت زیادی را شاهد بوده ایم که احتمالا به دلیل کاهش تولید آن و کمیاب شدنش در بازار بوده است.

بر اساس آمار و ارقام های ارائه شده در این گزارش، بطور متوسط قیمت انواع قارچ ها در 10 سال گذشته حدود 20% افزایش داشته است.

 

قارچ کامل در مقابل قارچ اسلایس شده
قارچ کامل در مقابل قارچ اسلایس شده

 

قارچ کامل در مقابل قارچ اسلایس شده

یکی دیگر از تغییرات الگوی مصرف و تقاضای بازار مربوط به رشد قارچ اسلایس شده (بصورت ورق خرد شده) می باشد. این رشد شامل قارچ دکمه ای سفید و همچنین قارچ قهوه ای میشود؛ اما نکته قابل توجه رشد حدودا 90 درصدی درآمد حاصل از فروش قارچ قهوه ای اسلایس شده می باشد که نشان دهنده رونق این بخش از بازار قارچ بوده است.

به دلیل علاقه روزافزون مصرف کنندگان به وعده های غذایی سرخ شده و فست فود ها، افزودن قارچ به سالاد و سس ها، کمبود وقت برای آشپزی و همچنین راحت طلبی مردم، فروش قارچ های ورقه شده (قارچ اسلایس) رشد خوبی داشته است. تولیدکنندگان و خرده فروشان باید به این موضوع توجه داشته باشند تا بتوانند از سود حاصل از رونق این بخش از بازار قارچ، سهم بیشتری داشته باشند.

 

بر اساس مبلغ فروش:

 

مبلغ فروش قارچ  2013 2023 سهم 2013 سهم 2023 تفاوت درصد رشد
قارچ دکمه ای سفید 696.4 میلیون دلار 664.5 میلیون دلار 66% 52% کاهش 30.9 میلیون دلار 4.4% –
اسلایس 308.5 میلیون دلار 321.7 میلیون دلار 44.3% 48.4% افزایش 13.2 میلیون دلار 4.3%
قارچ کامل 387.9 میلیون دلار 343.8 میلیون دلار 55.7% 51.6% کاهش 44.1 میلیون دلار 11.4% –

 

مبلغ فروش قارچ 2013 2023 سهم 2013 سهم 2023 تفاوت درصد رشد
قارچ های قهوه ای 315.6 میلیون دلار 528.4 میلیون دلار افزایش 212.8 میلیون دلار 67.4%
اسلایس 143 میلیون دلار 271.4 میلیون دلار 45.3% 54.1% افزایش 128.4 میلون دلار 89.8%
قارچ کامل 172.7 میلیون دلار 257.2 میلیون دلار 54.7% 48.6% افزایش 84.4 میلیون دلار 48.9%

 

بر اساس حجم فروش:

 

مقدار فروش قارچ 2013 2023 سهم 2013 سهم 2023 تفاوت درصد رشد
قارچ دکمه ای سفید 87180.5 تن 73527.3 تن کاهش 13699 تن 15.7% –
اسلایس 36378 تن 34835.8 تن 41.7% 47.4% کاهش 1568.7 تن 4.3% –
قارچ کامل 50802.3 تن 38691.4 تن 58.3% 52.6% کاهش 12114.1 تن 23.8% –

 

مقدار فروش قارچ 2013 2023 سهم 2013 سهم 2023 تفاوت درصد رشد
قارچ های قهوه ای 31524.6 تن 46674.6 تن افزایش 15150 تن 48%
اسلایس 13471.7 تن 22044.5 تن 42.7% 47.2% افزایش 8586 تن 63.8%
قارچ کامل 18098.3 تن 24630 تن 57.3% 52.8% افزایش 6552.5 تن 36.2%

 

 

قارچ قهوه ای (قارچ کرمینی)
قارچ قهوه ای (قارچ کرمینی)

 

صحبت پایانی

از آنجایی که قارچ‌ها در تمام طول سال رشد می‌کنند و مانند بسیاری از اقلام دیگر فصلی نیستند، می‌تواند پای ثابت فروش در مغازه ها، فروشگاه ها و حتی رستوران‌ها باشد. اگرچه فروش قارچ در خرده فروشی در 10 سال حدودا 20% افزایش یافته است، اما هنوز هم فرصت رشد دارد.

همچنین روند تغییر بازار قارچ از سمت قارچ دکمه ای سفید به سمت قارچ قهوه ای که طعم و ظاهر دلپذیرتری دارد نیز باید مورد توجه تولییدکنندگان (جهت فروش و صادرات) قرار بگیرد تا از تغییرات بازار جا نمانند. همچنین گرایش به قارچ اسلایس شده نیز یکی دیگر از تغییرات تقاضا در بازار آینده خواهد بود.

رشد بازار قارچ های اگزوتیک نیز یکی دیگر از مواردی است که تولیدکنندگان باید نگاه ویژه ای به آن داشته باشند زیرا در ابتدای راه است و هنوز جای رشد زیادی خواهد داشت.

 

فایل اصلی گزارش روند 10 ساله بازار قارچ

 

گردآوری، ترجمه و تحریر از تیم رسانه هاگ
کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.
منبع: mushroomcouncil.com و freshplaza.com و perishablenews.com و theproducenews.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *