رافل، محاسن و معایب آن در روند پرورش قارچ

عملیات Ruffle کاری است که توسط Ruffler یا دستگاه رافل کننده روی خاک‌پوششی در خلال ریسه دوانی یا case run صورت می‌گیرد و به ترتیب عبارت است از زیر و رو کردن خاک‌پوششی تا سطح کمپوست، هموار یا level کردن و تا حدی فشردن یا Compress آن، و معمولاً بین ۳ تا ۵ روز پس از خاک‌دهی و بعد از یک آبیاری سنگین صورت می‌گیرد.

اهمیت تنظیم زمان و مقدار برداشت قارچ

با جدی‌تر شدن موضوع مدیریت کارگری و همچنین ارسال به‌موقع محصولات به بازار مصرف، اهمیت تنظیم زمان ومقدار برداشت در مزارع پرورش قارچ پررنگ‌تر می‌گردد. اگر پین و متعاقب آن قارچ‌ها به‌موقع روی بستر ظاهر نشوند احتمال از دست رفتن بخشی از یک فلاش وجود دارد.